Ebook 199 bài và đoạn văn hay lớp 8 (tái bản bản 2011): Phần 1

Cuốn sách "199 bài và đoạn văn hay lớp 8" bao gồm các đề văn từ mức độ dễ đến khó phù hợp với yêu cầu của người học từ cơ bản đến nâng cao. Phần 2 cuốn sách giới thiệu các đề và bài văn bài văn tự sự và văn thuyết minh. Mời các bạn cùng tham khảo.