• Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình, lập trình cho CPU, quản lý bộ nhớ trong,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p pdu 31/10/2020 35 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bộ nhớ ngoài, quản lý thiết bị, bảo vệ và an toàn hệ thống, hệ điều hành đa xử lý, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p pdu 31/10/2020 30 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 5 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 5 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung chính của chương 5 Forms trong bài giảng Tin học nâng cao nhằm trình bày về khái niệm form, cách tạo form trong Access, sử dụng form wizard, các bước sử dụng form wizard. Bài giảng hữu ích cho sinh viên muốn tìm hiểu Access nâng cao.

   56 p pdu 30/04/2017 78 1

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung cảu chương 6 Report trong bài giảng Tin học nâng cao tập trung vào các khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Report dùng để trình bày thông tin theo nhiều định dạng khác nhau, có thể vừa thể hiện dữ liệu chi tiết vừa thể hiện số liệu thống kê.

   58 p pdu 30/04/2017 75 1

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 7 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 7 - GV.Trần Thanh San

  Chương 7 Macro trong bài giảng Tin học nâng cao nêu một macro là một tập hợp của một hoặc nhiều hành động thực hiện chính xác theo một trình tự từ trên xuống để phục vụ các yêu cầu thao tác trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Một macro giúp ta thực hiện các công việc hàng ngày bằng cách tự động hóa chúng.

   43 p pdu 30/04/2017 72 1

 • Giáo trình Visual Basic: Phần 2 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic: Phần 2 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Visual Basic do KS. Lâm Hoài Bảo biên soạn gồm nội dung chương 6 đến chương 13. Nội dung phần này trình bày về lập trình xử lý giao diện và đồ họa, tập tin, các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, các đối tượng truy cập dữ liệu và các nội dung khác.

   99 p pdu 11/11/2014 122 5

 • Giáo trình Visual Basic: Phần 1 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic: Phần 1 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic do KS. Lâm Hoài Bảo biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 giáo trình sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này bao gồm: Tổng quan về Visual Basic 6.0, biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng, lập trình cấu trúc trong Visual Basic, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển.

   60 p pdu 11/11/2014 117 3

 • Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 2 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 2 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Phần 2 Giáo trình Thực hành tin học căn bản do Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm biên soạn gồm bài thực hành số 8 đến bài thực hành số 15. Qua 15 bài thực hành cơ bản sẽ giúp người học làm được các bài thực hành tin học cơ bản cũng như có kỹ năng tin học tốt.

   40 p pdu 11/11/2014 110 9

 • Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 1 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 1 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản do Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm biên soạn gồm các bài thực hành tin học căn bản. Phần 1 giáo trình gồm 7 bài thực hành tin học đầu tiên như soạn thảo văn bản, chỉnh phông chữ,... Giáo trình là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn thực hành các kỹ năng tin học của mình.

   29 p pdu 11/11/2014 103 7

 • Bài giảng Excel - Lê Thị Minh Thùy

  Bài giảng Excel - Lê Thị Minh Thùy

  Bài giảng Excel do GV. Lê Thị Minh Thùy biên soạn trình bày các nội dung cơ bản sau: Các thao tác cơ bản với Microsoft Excel, các hàm số quan trọng, cơ sở dữ liệu (sắp xếp, tìm kiếm), đồ thị.

   70 p pdu 11/11/2014 111 5

 • Security issues in the Android cross-layer architecture

  Security issues in the Android cross-layer architecture

  The security of Android has been recently challenged by the discovery of a number of vulnerabilities involving different layers of the Android stack. We argue that such vulnerabilities are largely related to the interplay among layers composing the Android stack. Thus, we also argue that such interplay has been underestimated from a security point-of-view and a systematic analysis of the Android interplay has not been carried out yet. To this...

   7 p pdu 26/09/2012 108 2

 • Energy-Aware Task Partitioning on Heterogeneous Multiprocessor Platforms

  Energy-Aware Task Partitioning on Heterogeneous Multiprocessor Platforms

  Efficient task partitioning plays a crucial role in achieving high performance at multiprocessor plat forms. This paper addresses the problem of energy-aware static partitioning of periodic real-time tasks on heterogeneous multiprocessor platforms. A Particle Swarm Optimization variant based on Min-min technique for task partitioning is proposed. The proposed approach aims to minimize the overall energy consumption, meanwhile avoid deadline...

   8 p pdu 26/09/2012 111 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số