• Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm những nội dung về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của việc sử dụng tài liệu lưu trữ; các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ; theo dõi và quản lý các kết quả sử dụng tài liệu lưu trữ.

   23 p pdu 21/12/2016 533 1

 • Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Các thiết chế thương mại - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Các thiết chế thương mại - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Các thiết chế thương mại gồm 5 chương, trình bày các nội dung về khái quát về các thiết chế thương mại, WTO, EU, Apec, ASEAN.

   28 p pdu 22/01/2015 265 1

 • Bài giảng Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học

  Bài giảng Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học

  Bài giảng Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học có kết cấu gồm 7 chương, trình bày đối tượng và ý nghĩa của lôgic học, khái niệm, phán đoán, các quy luật cơ bản của lôgíc hình thức, suy luận và suy diễn, quy nạp tương tự, chứng minh và bác bỏ.

   221 p pdu 29/10/2015 187 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về pháp luật dân sự (dân luật) quan hệ dân luật, chủ thể của dân luật, đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự do hành vi...

   79 p pdu 28/06/2017 185 1

 • Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 2 - TS. Trần Văn Quang

  Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 2 - TS. Trần Văn Quang

  Bài giảng môn học "Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng - Chương 3: Nguồn gen thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, các học thuyết về nguồn gen, xói mòn nguồn gen, thu thập nguồn gen thực vật, bảo tồn nguồn gen thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p pdu 29/02/2016 160 1

 • Bài giảng Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  Bài giảng Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  Bài giảng gồm có những nội dung chính: công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nị trí, vai trò của công tác tư tưởng; đặc điểm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng; nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng;...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p pdu 24/11/2016 153 1

 • Bài giảng Triết học - Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Bài giảng Triết học - Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Bài giảng này trình bày về các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật với các nội dung như: Khái lược về phạm trù triết học; cái riêng, cái chung và cái đơn nhất; nguyên nhân và kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p pdu 24/11/2016 144 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô hình động trong Alloy", cụ thể như: Các mô hình tĩnh, mô hình hóa chuyển đổi trạng thái, signature mang tính chất tĩnh, các chuỗi trạng thái, biểu diễn một chuyển đổi,...

   38 p pdu 31/01/2018 129 1

 • Bài giảng Giới thiệu về tự động hóa thư viện

  Bài giảng Giới thiệu về tự động hóa thư viện

  Bài giảng Giới thiệu về tự động hóa thư viện tập trung tìm hiểu về khái niệm tự động hóa thư viện, những yếu tố cần được xem xét khi lập kế hoạch và thực hiện tự động hóa thư viện. Với các bạn chuyên ngành Thư viện thì đây là tài liệu hữu ích.

   33 p pdu 21/12/2016 124 1

 • Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh Cường

  Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh Cường

  Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến Chương 2 nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm gia công, nguyên lý gia công, cơ sở lý thuyết của gia công, các thông số công nghệ, một số công nghệ gia công bằng siêu âm.

   107 p pdu 31/12/2017 121 1

 • BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh...

   151 p pdu 04/06/2012 115 1

 • Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 4

  Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 4

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phân biệt khí lý tưởng và khí thực, cách thiết lập phương trình Van der Waals đối với khí thực trên cơ sở khái niệm nội tích, nội áp, trạng thái tới hạn và nội năng khí thực

   15 p pdu 28/02/2018 110 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số