• Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p pdu 31/10/2020 38 0

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết hạch toán kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p pdu 31/10/2020 36 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, kế toán thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p pdu 31/10/2020 33 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN, kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p pdu 31/10/2020 34 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ĐH Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ĐH Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm toán vốn bằng tiền, kiểm toán khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ với thu tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p pdu 31/10/2020 19 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 2: Kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải thu, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu, các thủ tục kiểm toán nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p pdu 31/10/2020 22 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 4 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 4 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm; mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và sai sót thường gặp, các thủ tục kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p pdu 31/10/2020 21 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ hàng tồn kho, kiểm toán khoản mục hàng tồn kho... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p pdu 31/10/2020 22 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p pdu 31/10/2020 18 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng "Nhập môn ngành Kế toán - Chương 3: Chương trình đào tạo ngành Kế toán bậc đại học" sẽ cung cấp cho người đọc kiến thức về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p pdu 31/10/2020 17 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Chương 2 bộ bài giảng "Nhập môn ngành Kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức nền, kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   13 p pdu 31/10/2020 21 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về ngành kế toán, quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới và Việt Nam, xu hướng phát triển ngành kế toán trong thế kỷ XXI, chức năng của kế toán trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p pdu 31/10/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số