Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại thư viện tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại thư viện tỉnh Bắc Giang với mục đích nghiên cứu thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện hiện có tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện tại Thư viện tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.