Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Thông tin - Thư viện: Tìm hiểu Công ước Berne và Vấn đề bảo hộ bản quyền tại Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Hiểu rõ hơn về nội dung Công ước Berne và tình hình vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm bản quyền số tại nước ta hiện nay. Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm 3 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.