Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2): Phần 2

Phần 2 của giáo trình Lý luận văn học (Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học) gồm có những chương sau: Chương XIII Thể loại văn học, Chương XIV Thơ ca, Chương XV Truyện và tiểu thuyết, Chương XVI Văn học kịch, Chương XVII Kí văn học, Chương XVIII Một số thể loại văn học trung đại. Mời các bạn cùng tham khảo.