Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

"Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2)" biên soạn văn học viết nước ta từ đầu đến cuối thời thịnh Trần. Phần 1 này giới thiệu đến bạn đọc tiểu sử của các tác giả Trần Cảnh (Trần Thái Tông); Trần Tung (Tuệ Trung Thượng Sĩ); Trần Hoảng (Trần Thánh Tông); Lê Văn Hưu; Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương);... Mời các bạn cùng tham khảo!