Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (Dành cho các bạn có trình độ lớp 6-7): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là các nội dung: Từ đơn thức đến đa thức, đoạn thẳng và góc có gì cần lưu ý, xung quanh các đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc, từ tam giác bằng nhau đến định lí Pitago, các đường thẳng đồng quy trong tam giác. Mời các bạn tham khảo.