Ebook Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ: Phần 1 - GS.TS. Đường Hồng Dật

Ebook "Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức và thông tin chủ yếu về các loài sâu bệnh gây hại và cách phòng trừ chúng. Sau đây là phần 1 của ebook, mời các bạn cùng tham khảo.