Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật" giới thiệu tính chất và tiến trình viết học thuật; cung cấp tổng quan về đoạn, thảo luận một cách chi tiết các đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.