Ebook Chu dịch với dự đoán học: Phần 1 - Thiệu Vĩ Hoa

Ebook Chu dịch với dự đoán học được chia làm hai phần. Phần 1 sau đây nói về mối quan hệ giữa Chu dịch và dự đoán học và dự đoán học vận dụng Chu dịch như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây để nắm bắt nội dung chi tiết.