Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy biến dòng điện

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy biến dòng điện bao gồm những nội dung về phân tích chọn phương án tính cách điện, tính toán điện từ, xác định sai số của máy biến dòng và một số nội dung khác.