Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Giới thiệu môn học - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1 giúp các bạn hiểu được một số khái niệm cơ bản trong phương pháp dạy học môn toán; Soạn và giảng được các tình huống điển hình trong dạy học toán. Mời các bạn cùng tham khảo!