Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học khái niệm - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học khái niệm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Định nghĩa khái niệm; Dạy học khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo!