Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học giải bài toán - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học giải bài toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Bài toán; Dạy học giải bài toán; Dạng toán - Phương pháp - Căn cứ. Mời các bạn cùng tham khảo!