Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ hàng tồn kho, kiểm toán khoản mục hàng tồn kho... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.