Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ĐH Ngân Hàng TP. HCM

Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm toán vốn bằng tiền, kiểm toán khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ với thu tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.