• Organic Chemistry, Biochemistry

  Organic Chemistry, Biochemistry

  Organic molecules are molecules that contain carbon and hydrogen. All living things contain these organic molecules: carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. These molecules are often called macromolecules because they may be very large, containing thousands of carbon and hydrogen atoms and because they are typically composed of many smaller molecules bonded together. These four macromolecules will be discussed in the second half...

   23 p pdu 20/10/2012 121 3

 • Lịch sử hình học

  Lịch sử hình học

  "Toán học là một dãy các suy luận logic. Toán học hoàn toàn không liên quan đến vật lý, hình học là một ngành vật lý." Lý thuyết của Manin: Toán học là một chuơng của triết học và ngôn ngữ học. Từ rỗng cũng chẳng có thể tạo được cái gì - nếu cuối cũng có được cái gì đó thú vị thì chỉ là vì nó đã có sẵn từ đầu, thực chất dạy toán...

   28 p pdu 11/10/2012 121 6

 • Magneto-optical trapping of diatomic molecules

  Magneto-optical trapping of diatomic molecules

  The development of the magneto-optical trap revolutionized the fields of atomic and quantum physics by providing a simple method for the rapid production of ultracold, trapped atoms. A similar technique for producing a diverse set of dense, ultracold diatomic molecular species will likewise transform the study of strongly interacting quantum systems, precision measurement, and physical chemistry. We demonstrate one- and two-dimensional...

   13 p pdu 25/09/2012 89 1

 • Photoproduction of η ′ mesons off nuclei and their properties in the nuclear medium

  Photoproduction of η ′ mesons off nuclei and their properties in the nuclear medium

  We study the photoproduction of $\eta^\prime$ mesons from nuclei near the threshold within the collision model based on the nuclear spectral function. The model takes properly into account both primary photon-nucleon and secondary pion-nucleon $\eta^\prime$ production processes as well as the effect of the nuclear $\eta^\prime$ mean-field potential on these processes. We find that the secondary pion-induced reaction channel ${\pi}N \to...

   17 p pdu 25/09/2012 94 1

 • Electromagnetic form factors of the nucleon in effective field theory

  Electromagnetic form factors of the nucleon in effective field theory

  We calculate the electromagnetic form factors of the nucleon to third chiral order in manifestly Lorentz-invariant effective field theory. The ρ and ω mesons as well as the ∆(1232) resonance are included as explicit dynamical degrees of freedom. To obtain a self-consistent theory with respect to constraints we consider the proper relations among the couplings of the effective Lagrangian. For the purpose of generating a systematic power...

   26 p pdu 25/09/2012 127 1

 • Investigation of the reaction 74Ge(p,gamma)75As using the in-beam method to improve reaction network predictions for p nuclei

  Investigation of the reaction 74Ge(p,gamma)75As using the in-beam method to improve reaction network predictions for p nuclei

  A measurement of 74Ge(p,gamma)75As at low proton energies, inside the astrophysically relevant energy region, is important in several respects. The reaction is directly important as it is a bottleneck in the reaction flow which produces the lightest p nucleus 74Se. It is also an important addition to the data set required to test reaction-rate predictions and to allow an improvement in the global p+nucleus optical potential required in such...

   14 p pdu 25/09/2012 84 1

 • Computability of the causal boundary by using isocausality

  Computability of the causal boundary by using isocausality

  Computability of the causal boundary by using isocausalityar Recently, a new viewpoint on the classical c-boundary in Mathematical Relativity has been developed, the relations of this boundary with the conformal one and other classical boundaries have been analyzed, and its computation in some classes of spacetimes, as the standard stationary ones, has been carried out. In the present paper, we consider the notion of isocausality given by...

   43 p pdu 25/09/2012 89 1

 • Metric Properties of the Fuzzy Sphere

  Metric Properties of the Fuzzy Sphere

  The fuzzy sphere, as a quantum metric space, carries a sequence of metrics which we describe in detail. We show that the Bloch coherent states, with these spectral distances, form a sequence of metric spaces that converge to the round sphere in the high-spin limit. It is common practice in several fields to "approximate: a manifold with a finite or countable subset of its points. A typical example in particle physics is the study of quantum...

   26 p pdu 25/09/2012 103 1

 • WILD QUOTIENT SURFACE SINGULARITIES WHOSE DUAL GRAPHS ARE NOT STAR-SHAPED

  WILD QUOTIENT SURFACE SINGULARITIES WHOSE DUAL GRAPHS ARE NOT STAR-SHAPED

  We obtain some results that answer certain questions of Lorenzini on wild quotient singularities in dimension two. Using Kato’s theory of log structures and log regularity, we prove that the dual graph of exceptional curves on the resolution of singularities contains at least one node. Furthermore, we show that diagonal quotients for Hermitian curves by analogues of Heisenberg groups lead to examples of wild quotient singularities where the...

   35 p pdu 25/09/2012 83 1

 • Tiểu luận tìm hiểu hạt Entrino

  Tiểu luận tìm hiểu hạt Entrino

  Nơtrinô là hạt bí ẩn nhất trong số các hạt mà ta biết được trong vũ trụ chúng cũng là những hạt ít được biết đến nhất. . Nó luôn cho ta nhiều bất ngờ. Các tiên đoán về sự tồn tại của hạt bí ẩn này về phương diện lý thuyết đã được Wolfgang Pauli công bố từ những năm 1930 nhưng mãi đến hơn 25 năm sau, năm 1956, nhóm nghiên cứu của nhà...

   15 p pdu 10/05/2012 99 1

 • Tư liệu tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Tư liệu tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Nâng cao chất lượng dạy học là vấn đề cấp thiết của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy học. Chất lượng dạy học sẽ cao khi nó kích thích được hứng thú, nhu cầu, sở thích và khả năng độc lập, tích cực tư duy của học sinh.

   121 p pdu 10/05/2012 121 3

 • Luận văn Đo lực và ứng suất

  Luận văn Đo lực và ứng suất

  Ngày nay việc đo lường và điều khiển được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm rất hữu dụng. Lợi dụng việc đo ứng suất biến dạng từ đó mà ta có thể xác định được những thông số vật lý cơ học khác như: độ võng tĩnh, moment, lực tác dụng, Hiện nay đã có những máy đo như loại dùng đồng hồ chỉ thị số...

   54 p pdu 10/05/2012 113 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số