• Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 2 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 2 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 2 (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày về phân tích cao su, phân tích chất tẩy rửa. Qua môn học sẽ giúp sinh viên có được tay nghề và kiến thức chuyên môn về nghề phân tích.

   34 p pdu 30/06/2018 110 1

 • Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 2 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 2 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 2 (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm nội dung gồm nội dung chương 3, 4, 5. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Phân tích giấy, phân tích dầu khí, vật liệu dệt - nhuộm phương pháp xác định độ bền màu.

   38 p pdu 30/06/2018 110 1

 • Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông: Phần 2

  Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trung học phổ thông", phần 2 giới thiệu cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ, phản ứng chuyển vị trong hóa học hữu cơ, phản ứng hữu cơ mang tên nhà hóa học, tổng hợp hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   239 p pdu 28/06/2017 100 1

 • Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông: Phần 1

  Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông" giới thiệu tổng quan về bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học ở trường phổ thông, nguyên tử - Phân tử và cấu trúc tinh thể, lý thuyết các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p pdu 28/06/2017 118 1

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa phân tích (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa phân tích (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa phân tích (hệ Cao đẳng và Trung cấp) trình bày định tính anion. Phần này trình bày định tính các anion nhóm I, nhóm II và nhóm III. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt chi tiết.

   16 p pdu 28/02/2017 106 1

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa phân tích (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa phân tích (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa phân tích (hệ Cao đẳng và Trung cấp) trình bày định tính cation. Nội dung phần này trình bày định tính cation nhóm I, nhóm II, nhóm III; phân tích hệ thống các cation nhóm I, II, III;... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt chi tiết.

   28 p pdu 28/02/2017 102 1

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình học giải tích (Tập 2 - In lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình học giải tích (Tập 2 - In lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Đại số tuyến tính và hình học giải tích" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị riêng và vectơ riêng dạng chuẩn goóc đăng; dạng song tuyến tính, dạng toán phương, không gian vectơ ơclit. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p pdu 28/02/2017 126 4

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình học giải tích (Tập 2 - In lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình học giải tích (Tập 2 - In lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đại số tuyến tính và hình học giải tích (Tập 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian véctơ unita, tenxơ, hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p pdu 28/02/2017 124 4

 • Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học toán: Phần 2 - Nguyễn Thị Tân An

  Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học toán: Phần 2 - Nguyễn Thị Tân An

  Phần 2 của cuốn Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học toán sẽ giúp các bạn nắm được các kiến thức về sử dụng phần mềm cabri 3D trong dạy học hình học không gian, sử dụng phần mềm Tex trong soạn thảo văn bản toán được trình bày trong chương 3 và chương 4 của cuốn giáo trình.

   52 p pdu 28/02/2017 105 4

 • Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học toán: Phần 1 - Nguyễn Thị Tân An

  Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học toán: Phần 1 - Nguyễn Thị Tân An

  Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học toán: Phần 1 do Nguyễn Thị Tân An biên soạn có nội dung được tóm lược trong 2 chương đầu giới thiệu các kiến thức về các mô hình toán học tích cực nhằm hỗ trợ dạy - học toán, sử dụng phần mềm GSP trong dạy học toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p pdu 28/02/2017 92 4

 • Giáo trình Hàm phức và biến đổi Laplace Đại học

  Giáo trình Hàm phức và biến đổi Laplace Đại học

  Giáo trình Hàm hức và biến đổi Laplace Đại học được biên soạn với các nội dung: Số phức, hàm phức biến, tích phân hàm phức, chuỗi và thặng dư, phép biến đổi Laplace. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức giáo trình mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   29 p pdu 28/02/2017 114 3

 • Giáo trình Lý thuyết số

  Giáo trình Lý thuyết số

  Giáo trình "Lý thuyết số" giới thiệu đến các bạn những nội dung về số nguyên, ước chung lớn nhất, sự phân tích ra thừa số nguyên tố, đồng dư, các hàm số học, căn thủy căn,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   139 p pdu 28/02/2017 153 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số