Ebook Vua Gia Long và người Pháp: Phần 2 - NXB Hồng Đức

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Vua Gia Long và người Pháp" do NXB Hồng Đức ấn hành gồm các chương chính: Học giả Cadière và tập san Đô Thành Hiếu Cổ, chính sách đối ngoại của vua Gia Long, Olivier de Puymanel (1768-1799), Barisy thuật lại các trận đánh và vua Gia Long vào Huế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.