Ebook Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Ebook Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo: Phần 1 trang bị cho các bạn những kiến thức về quy định pháp luật về quỹ xã hội và quỹ từ thiện; luật trợ giúp pháp lý; quy định về ngân hàng chính sách xã hội, chính sách tín dụng; khám, chữa bệnh và hoạt động nhân dạo với người nghèo. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.