Ebook Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1: Khái niệm và định luật cơ bản trong Hóa học phổ thông)", phần 2 giới thiệu các kiến thức phần hóa hữu cơ, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.