Ebook Một số bệnh mới do ký sinh trùng - nấm và độc tố nấm - bệnh sinh sản ở gia súc gia cầm nhập nội và biện pháp phòng trị: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng

Cuốn sách "Một số bệnh mới do ký sinh trùng - nấm và độc tố nấm - bệnh sinh sản ở gia súc gia cầm nhập nội và biện pháp phòng trị" được các chuyên gia ngành chăn nuôi biên soạn nhằm phổ biến kiến thức về bảo vệ sức khỏe giống vật nuôi - nguồn gen mới quý - nhập nội. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Chương 1 - Bệnh do đơn bào ký sinh, chương 2 - Bệnh do giun sán. Mời các bạn cùng tham khảo.