• Di truyền tế bào chất

  Di truyền tế bào chất

  Di truyền tế bào chất là hiện tượng di truyền do các gene nằm trên nhiễm sắc thể ở ngoài nhân quy định. Ty thể là bào quan nhỏ của tế bào, là nơi tổng hợp các enzym hô hấp, tổng hợp phần lớn ATP của tế bào, đảm bảo năng lượng cho mọi quá trình trao đổi chất. Ty thể có khả năng tự nhân đôi độc lập với quá trình tự nhân đôi của DNA...

   25 p pdu 17/10/2012 129 1

 • Ty thể và sự di truyền tế bào chất qua ty thể

  Ty thể và sự di truyền tế bào chất qua ty thể

  Có giả thiết cho rằng Ty thể là cơ thể tiền nhân độc lập sống cộng sinh với tế bào nhân thật; sau đó trở thành bào quan cần thiết của tế bào có nhân thật. Hoặc cho rằng ti thể có nguồn gốc từ các tế bào nhân sơ, xưa kia đã ẩn nhập vào tế bào nhân chuẩn sơ khai bằng thực bào. Ty thể là bào quan cầu hoặc hình xúc xích, trong có các tế bào...

   45 p pdu 17/10/2012 184 1

 • Di truyền liên kết với giới tính

  Di truyền liên kết với giới tính

  Gene liên kết với giới tính là gene quy định tính trạng thường nhưng nằm trên NST giới tính. Di truyền liên kết giới tính là hiện tượng di truyền các tính trạng thường được quy định bởi các gene nằm trên NST giới tính. Thí nghiệm lai thuận nghich là phép lai hoán đổi vai trò của cha mẹ cho nhau. Lai thuận là cho lai ruồi giấm mắt đỏ giống đực và...

   26 p pdu 17/10/2012 111 1

 • Đột biến cấu trúc NST

  Đột biến cấu trúc NST

  Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi về cấu trúc NST, làm thay đổi trình tự hay một số lượng gen trên NST. Nguyên nhân gây đột biến NST là các tác nhân gây đột biến trong ngoại cảnh hay trong tế bào làm cho NST bị đứt gãy hoặc ảnh hưởng đến quá trình tự nhân đôi của NST, trao đổi chéo của các chromatide. Các dạng đột biến của cấu trúc...

   60 p pdu 17/10/2012 132 1

 • Bộ xương tế bào - Vi sợi và vi ống

  Bộ xương tế bào - Vi sợi và vi ống

  Bộ xương tế bào, bộ khung nâng đỡ của tế bào, cũng như mọi bào qua khác, nó nằm trong tế bào chất. Nó có trong mọi tế bào nhân chuẩn (tế bào eukaryotic) và những nghiên cứu gần đây còn cho thấy nó có trong các tế bào chưa có nhân chuẩn nữa (tế bào prokaryotic). Bộ xương tế bào là một cấu trúc vững chắc, giúp duy trìn hình dạng của tế bào, bảo...

   45 p pdu 17/10/2012 153 1

 • Sự phân chia tế bào

  Sự phân chia tế bào

  Tế bào tăng trưởng đến một giai đoạn nhất định thì có khả năng phân chia gọi là sự phân bào. Sự phân bào là phương thức sinh sản của tế bào, đồng thời là phương thức qua đó tế bào mẹ truyền thông tin di truyền chứa trong DNA cho hai tế bào con. Sự phân chia bào cùng với sựu tổng hợp các chất nội bào và gian bào là cơ sở tăng trưởng các...

   52 p pdu 17/10/2012 80 1

 • Lịch sử phát triển của di truyền học

  Lịch sử phát triển của di truyền học

  Di truyền học chia làm 3 giai đoạn: thời kỳ trước thế kỷ 17 đến thế kỷ 17 - Khoa học chưa phát triển, chưa giải thích được những hiện tượng di truyền, có nhiều quan điểm sai lầm, người Hy Lạp cổ xưa tưởng tượng hươu cao cổ sinh ra do lai giữa lạc đà và con báo. Thời kỳ hình thành các giả thuyết di truyền thế kỷ 18 - 19: Là thời kỳ mà...

   27 p pdu 17/10/2012 125 1

 • Di truyền học đại cương

  Di truyền học đại cương

  DNA là vật chất di truyền Acid nucleic có 2 loại là desoxyribonucleic (DNA) và ribonucleic (RNA). Nhiều sự kiện gián tiếp cho thấy DNA là chất di truyền. 1. Các chứng minh gián tiếp - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và là thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó là một cấu trúc mang nhiều gen...

   295 p pdu 17/10/2012 154 3

 • Di truyền học đại cương - Di truyền học phân tử

  Di truyền học đại cương - Di truyền học phân tử

  Dù sự tồn tại của gen trên nhiễm sắc thể - hợp thành từ protein và ADN - đã được xác nhận, tuy nhiên người ta vẫn chưa biết đến cái gì trong hai chất đó đóng vai trò di truyền. Năm 1928, Frederick Griffith tìm ra hiện tượng biến nạp: những vi khuẩn đã chết có thể chuyển vật liệu di truyền của chúng để làm biến đổi những vi khuẩn còn sống...

   117 p pdu 17/10/2012 147 4

 • Gene expression

  Gene expression

  DNA is not directly used as a matrix protein synthesis, there is an intermediate molecule (RNA) betwween the DNA sequence - information unit - and the protein. Therefore, there is a permanent genetic information flow within the cell. The biological molecules which contains the genetic information are nucleic acids made of nucleotide polymers Stuctures and nomenclature of nucleotides, nucleic acids are composed of monophosphate nucleotides. A...

   141 p pdu 17/10/2012 98 1

 • Giảm Phân (MEIOSE) và sự thành lập giao tử

  Giảm Phân (MEIOSE) và sự thành lập giao tử

  Giảm phân thường xảy ra ở tế bào sinh dục, hai lần phân chia tạo thành 4 tế bào con, số NST giảm đi một nửa, Các NST tương đồng bắt cặp ở kỳ trước I, trao đổi chéo có một cặp tương đồng. Tâm động không chia ở chu kỳ sau I mà chia ở chu kỳ sau II, tạo sự đa dạng trong các sản phẩm của giảm phân, giảm phân luôn luôn xảy ra ở tế bào lưỡng...

   23 p pdu 17/10/2012 137 2

 • Nguyên Phân (MITOSE)

  Nguyên Phân (MITOSE)

  Hình dạng nhiễm sắc thể: Mỗi NST là 1 phân tử DNA duy nhất (ở Eucaryote DNA kết hợp Histone, ở Procaryote DNA trần). NST có cấu trúc đôi khi quan sát ở Metaphase. NST được mô tả ở Metaphase ( kích thước, hình dạng) Nguyên phân thường xảy ra ở tế bào soma. Một lần phân bào thành 2 tế bào con, duy trì sự giống nhau tế bào con có kiểu gene giống tế bào...

   18 p pdu 17/10/2012 102 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số