• Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 do Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế) biên soạn gồm 4 chương, cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp,...

   193 p pdu 13/07/2018 16 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần giao diện, hệ thống trục tọa độ, sự kiện hành động, hành động của trò chơi,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   34 p pdu 13/07/2018 23 0

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Player, vòng đời Player, các trạng thái của Player, phương thức của giao diện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p pdu 13/07/2018 21 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về J2ME, kiến trúc của J2ME, môi trường phát triển J2ME, thành phần giao diện, thành phần Form,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   26 p pdu 13/07/2018 19 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 4

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 4

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến RMS, các hàm API trong RMS, chuyển đổi dữ liệu, đọc dữ liệu kiểu cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   30 p pdu 13/07/2018 21 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 5

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 5

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Basic main menu, tìm hiểu Main midlet source code, tìm hiểu Help screen source code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p pdu 13/07/2018 22 1

 • Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

  Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   26 p pdu 13/07/2018 26 1

 • Bài giảng Internet - Phần 3: Thư điện tử - Internet mail

  Bài giảng Internet - Phần 3: Thư điện tử - Internet mail

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thư điện tử - Internet mail. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p pdu 13/07/2018 26 1

 • Bài giảng Internet - Phần 5: FTP

  Bài giảng Internet - Phần 5: FTP

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: FTP. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p pdu 13/07/2018 25 1

 • Bài giảng Internet - Phần 1: Internet

  Bài giảng Internet - Phần 1: Internet

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p pdu 13/07/2018 14 1

 • Bài giảng Internet - Phần 4: Web

  Bài giảng Internet - Phần 4: Web

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Web. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p pdu 13/07/2018 13 1

 • Bài giảng Internet - Phần 6: Ngôn ngữ HTML

  Bài giảng Internet - Phần 6: Ngôn ngữ HTML

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ HTML. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   162 p pdu 13/07/2018 14 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số