• Sử dụng Greenstone để xây dựng bộ sưu tập thư viện số

  Sử dụng Greenstone để xây dựng bộ sưu tập thư viện số

  Nếu chúng ta gọi thư viện truyền thống là một cơ sở lưu trữ và phục vụ tài liệu in ấn thì thư viện điện tử là một thư viện truyền thống có phục vụ thêm tài liệu điện tử, là tài liệu được đọc trên máy vi tính và chuyển tải trên mạng máy tính. Để hiểu hơn về việc sử dụng Greenstone cho xây dựng bộ sưu tập thư viện số mời các...

   12 p pdu 28/02/2018 45 1

 • Nghiên cứu xây dựng các quy định của dự thảo tiêu chuẩn về viết địa danh Việt Nam trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin của Hệ thống Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia

  Nghiên cứu xây dựng các quy định của dự thảo tiêu chuẩn về viết địa danh Việt Nam trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin của Hệ thống Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia

  Phân biệt 3 nhóm địa danh có trong quá trình xử lý tài liệu: địa danh nội dung, địa danh nơi sản sinh và nơi lưu giữ tài liệu. Đánh giá hiện trạng viết địa danh trong hoạt động thông tin. Đề xuất một số qui tắc về viết địa danh trong khuôn khổ của hệ thống thông tin KHCN quốc gia. I. Địa danh Việt Nam trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin

   7 p pdu 28/02/2018 50 1

 • Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn phần mềm cho thư viện điện tử ở Việt Nam

  Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn phần mềm cho thư viện điện tử ở Việt Nam

  Trình bày 3 nhóm tiêu chí đánh giá và lựa chọn phần mềm cho thư viện điện tử: nhóm tiêu chí về CNTT, về tiêu chuẩn nghiệp vụ TT-TV và nhóm tiêu chí đối với các phân hệ chức năng. Lưu ý việc sử dụng các tiêu chí trên trong điều kiện ở Việt Nam.

   13 p pdu 28/02/2018 42 1

 • Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam

  Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam

  Trình bày tiếp cận xây dựng thư viện điện tử (TVĐT). Xem xét khía cạnh cấu trúc, hạ tầng cơ sở kỹ thuật và phát triển kho tư liệu số hoá của TVĐT. Đề cập việc tổ chức số hoá tài liệu trong phạm vi Mạng lưới các tổ chức thông tin KHCN ở Việt Nam.

   6 p pdu 28/02/2018 46 1

 • Nội dung kiến thức thông tin - information literacy

  Nội dung kiến thức thông tin - information literacy

  Để có thể đáp ứng được nhu cầu tin của mình thì trước hết, con người cần biết cách khai thác, sử dụng các nguồn/ hệ thống thông tin và biết rõ trách nhiệm đối với việc khai thác sử dụng thông tin. Tất cả các vấn đề nói trên gồm các kỹ năng về khai thác, kỹ năng lựa chọn và sử dụng thông tin được trình bày cụ thể trong bài viết Nội...

   7 p pdu 28/02/2018 39 1

 • Thư viện số với hệ thống nguồn mở

  Thư viện số với hệ thống nguồn mở

  Nội dung bài viết tập trung trình bày về việc xây dựng bộ sưu tập số, công việc này đòi hỏi người cán bộ thông tin thư viện tạo lập và gặt hái metadata hơn là chỉ biết sử dụng search engin, hệ thống nguồn mở là trợ thủ đắc lực cho công việc này, việc sử dụng Hệ thống nguồn mở nói chung và Phần mềm Greenstone do UNESCO quảng bá nói riêng...

   5 p pdu 28/02/2018 32 1

 • Marketing dịch vụ thông tin trong trường đại học

  Marketing dịch vụ thông tin trong trường đại học

  Nội dung bài viết trình bày về sự cần thiết của Marketing, Marketing là chức năng của một tổ chức có thể giữ mối quan hệ thường xuyên với khách hàng của tổ chức đó, hiểu được nhu cầu của họ, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và thiết lập các chương trình quảng bá thông tin nhằm thể hiện mục...

   7 p pdu 28/02/2018 36 1

 • Sử dụng metabrowser để biên mục tài liệu điện tử

  Sử dụng metabrowser để biên mục tài liệu điện tử

  Nội dung bài viết trình bày về công cụ làm việc với siêu dữ liệu là Metabrowser, hiệu đính và tạo lập siêu dữ liệu bằng Metabrower, Metabrowser dễ dàng tạo lập các yếu tố siêu dữ liệu bằng giao diện đơn giản, việc chọn dùng các thuật ngữ từ danh sách đã được chuẩn hoá, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc biên mục Metadata với Dublin Core, trong...

   5 p pdu 28/02/2018 29 1

 • Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch

  Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch

  Bài viết Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch của PGS. TS Vương Toàn tập trung khai thác về các vấn đề xoay quanh tài liệu dịch, đặc điểm của tình hình tài liệu dịch hiện nay, trở ngại và thuận lợi khi triển khai nguồn tin chung về tài liệu dịch.

   5 p pdu 28/02/2018 28 1

 • Tài liệu nội sinh

  Tài liệu nội sinh

  Nội dung của bài vết trình bày về khái niệm của tài liệu nội sinh, đặc điểm của nguồn tài liệu nội sinh, các vấn đề về bản quyền trong việc tích hợp nguồn tài liệu, tài liệu nội sinh của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Mời các bạn tham khảo!

   6 p pdu 28/02/2018 44 1

 • Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

  Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

  Bài viết khái quát mối quan hệ giữa chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê với quản lý thông tin KH&CN, hiện trạng về các chỉ tiêu thống kê nguồn lực thông tin KH&CN. Đề xuất nhóm chỉ tiêu thống kê về “Nguồn lực thông tin KH&CN” trong hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN của Việt Nam.

   6 p pdu 31/07/2017 45 1

 • Xây dựng chính sách bổ sung tài liệu truyền thống tại Thư viện Đại học Hà Nội

  Xây dựng chính sách bổ sung tài liệu truyền thống tại Thư viện Đại học Hà Nội

  Bài viết trình bày đôi nét về công tác bổ sung vốn tài liệu tại Thư viện Đại học Hà Nội (TVĐHHN) hiện nay. Nghiên cứu, khảo sát người dùng tin, nhu cầu tin, thực trạng công tác bổ sung vốn tài liệu, thành phần vốn tài liệu truyền thống hiện có tại TVĐHHN. Đề xuất việc xây dựng chính sách bổ sung vốn tài liệu truyền thống tại TVĐHHN và đưa...

   9 p pdu 31/07/2017 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số