• Đẩy mạnh hợp tác giữa các thư viện đại học ở Việt Nam – Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện

  Đẩy mạnh hợp tác giữa các thư viện đại học ở Việt Nam – Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện

  Bài viết này phân tích thực trạng liên kết hoạt động của các thư viện đại học ở Việt Nam, sự cần thiết đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa các thư viện, cơ hội và thách thức với các thư viện đại học hiện nay và các mục tiêu đạt được thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các thư viện đại học.

   7 p pdu 27/08/2015 50 1

 • Một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO

  Một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO

  Tài liệu cung cấp cho các bạn thông tin về một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO với mong muốn xây dựng cho đội ngũ cán bộ thư viện những kiến thức và kỹ năng nền tảng về Marketing.

   12 p pdu 27/08/2015 78 1

 • Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện

  Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện

  Để các thư viện có được kiến thức, kinh nghiệm quảng bá, phát triển các hoạt động, sản phẩm thư viện, thu hút độc giả, người dùng tin, sự quan tâm của xã hội... thì hơn bao giờ hết các thư viện Việt Nam cần có sự học hỏi, trao đổi và áp dụng các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế vào thư viện dù không phải đến bây giờ chúng ta mới nhận...

   13 p pdu 27/08/2015 98 1

 • DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế

  DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế

  Tài liệu giúp bạn hiểu thêm về DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở thư viện. Phân loại tài liệu là khâu công tác quan trọng trong chu trình tài liệu của cơ quan Thư viện – Thông tin.

   9 p pdu 27/08/2015 97 1

 • Giới thiệu khung phân loại LCC

  Giới thiệu khung phân loại LCC

  Tài liệu giới thiệt đến các bạn khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì (LCC - Library of Congress Classification) nguyên là được thiết kế để tổ chức, phân loại và sắp xếp kho sách của chính thư viện này. Đến nay LCC cùng với DDC là những hệ thống phân loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

   12 p pdu 27/08/2015 99 1

 • Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện

  Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện

  Tài liệu về Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện. Marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu.

   7 p pdu 27/08/2015 73 1

 • Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện

  Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện

  Trong hành trình tìm phương thức giải quyết vấn đề chúng tôi đã tiến tới đề xuất việc thiết lập một kiểu hợp đồng phát triển tài liệu của Khoa và Thư viện. Nội dung và tính pháp lý của hợp đồng này được xây dựng và có hiệu lực chính thức chỉ sau khi thông qua Hội đồng thư viện: một tổ chức mới của trường đại học.

   10 p pdu 27/08/2015 80 1

 • Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Tài liệu cung cấp kiến thức về một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Thực tế những năm qua, việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các Thư viện công cộng trên địa bàn Tp.HCM có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

   8 p pdu 27/08/2015 74 1

 • Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam

  Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam

  Tài liệu giúp các bạn hiểu thêm về Koha - Hệ quản trị thư viện tích hợp. Koha hiện nay được phát triển bởi cộng đồng những người làm công nghệ thông tin và thư viện trên toàn thế giới, vì vậy các tính năng của Koha liên tục hoàn thiện và phát triển mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

   11 p pdu 27/08/2015 82 1

 • Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

  Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

  Bài viết về kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện cho ta thất được tầm quan trọng của giao tiếp và văn hóa trong môi trường thư viện.

   7 p pdu 27/08/2015 26 1

 • Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin

  Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin

  Tài liệu hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện-thông tin sẽ cho bạn hiểu thêm về bối cảnh, hiện trạng, mục tiêu và sứ mệnh của chương trình giáo dục nghề thư viện-thông tin.

   9 p pdu 27/08/2015 80 1

 • Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách

  Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách

  Cách thức nào để bạn đọc kiểm soát nội dung cuốn sách, hệ thống các vấn đề, các nội dung trùng lặp nhau để thuận tiện cho việc đối chiếu, so sánh và suy ngẫm về một vấn đề? Đó chính là tạo “Index” cho tài liệu sách, đặc biệt là sách tham khảo và nghiên cứu chuyên ngành.

   8 p pdu 27/08/2015 64 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số