• BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

  BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

  Bê tông đầm lăn là loại bê tông sử dụng các nguyên vật liệu tương tự như bê tông thường. Khác với bê tông thường được đầm chặt bằng thiết bị rung đưa vào trong lòng khối đổ, bê tông đầm lăn được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài. Loại bê tông này thích hợp cho các công trình bê tông khối tích lớn, hình dáng không phức tạp...

   8 p pdu 17/01/2012 80 2

 • Lọc thông tích cực

  Lọc thông tích cực

  Opamp có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, trong đó có ứng dụng khếch đại, so sánh, lọc. Trong tài liệu này hướng dẩn thiết kế mạch lọc tích cực dùng opamp......

   30 p pdu 17/01/2012 126 1

 • Bài tập tiếng anh

  Bài tập tiếng anh

  Test 129 Conditional sentences 1. If you need to buy a car, you will ask the bank for a personal loan. (In)If you are in need of buying a car, … 2. If it had not been for money form his aunt’s inheritance, he would not have been able to buy this

   7 p pdu 17/01/2012 62 4

 • NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ NĂM 2007

  NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ NĂM 2007

  Tốc độ tăng trưởng năng suất (lao động, vốn, công nghệ), Kim ngạch và thành phần giỏ hàng xuất khẩu ...

   25 p pdu 17/01/2012 104 1

 • Advantages and disadvantages of job hopping

  Advantages and disadvantages of job hopping

  Đi là những ngày khi mọi người được sử dụng để dành cho công việc và thích làm việc tại cùng một vị trí suốt đời. Trong công việc hiện tại công việc kịch bản, nhảy đã trở nên rất phổ biến. Nhưng những gì đã dẫn đến xu hướng này thường xuyên thay đổi trong công việc giữa các nhân viên? ..., Trong hầu hết các trường hợp, nó là...

   7 p pdu 17/01/2012 107 2

 • Lịch sử hình thành và phát triển thị trường mở

  Lịch sử hình thành và phát triển thị trường mở

  Vào thời gian này, lãi suất chiết khấu của BoE được sử dụng như một công cụ chủ yếu để kiểm soát lượng tiền cung ứng. Tuy nhiên, nó tỏ ra kém hiệu lực khi khi lãi suất thị trường tiền tệ giảm liên tục vượt khỏi sự chi phối của lãi suất chiết khấu. Do đó BoE phải tìm kiếm công cụ hiệu quả hơn để diều chỉnh lãi suất thị trường...

   7 p pdu 17/01/2012 34 1

 • NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ

  NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ

  NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình) Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con) Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm) Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào! Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi! Hell with haggling! Thấy kệ nó! Mark my words! Nhớ lời tao đó! Bored to death!...

   7 p pdu 17/01/2012 49 3

 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ-TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN

  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ-TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

   12 p pdu 17/01/2012 76 1

 • Tiểu luận "Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng"

  Tiểu luận "Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng"

  Mọi người đều biết, trong lịch sử tư tưởng nhân loại trước Mác đã có không ít cách tiếp cận khi nghiên cứu sự phát triển của xã hội. Xuất phát từ những nhận thức khác nhau, với những ý tưởng khác nhau mà có sự phân chia lịch sử tiến hóa của xã hội theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, nhà xã hội học Vi – cô ở Italia (1668-1744) đã phân...

   30 p pdu 17/01/2012 106 1

 • Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay”

  Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay”

  Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu...

   24 p pdu 17/01/2012 123 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số