• Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học tiếng Việt

  Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học tiếng Việt

  Xây dựng hệ thuật ngữ cho ngôn ngữ khoa học của ngành thông tin, thư viện là một trong những việc cần được quan tâm và trong bài viết "Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học tiếng Việt" nhấn mạnh đến những khía cạnh ngôn ngữ học của công việc này. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu...

   11 p pdu 22/12/2015 86 1

 • Nhìn lại quá trình đưa công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin – Thư viện ở trường Đại học Văn hoá Hà Nội

  Nhìn lại quá trình đưa công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin – Thư viện ở trường Đại học Văn hoá Hà Nội

  Nhìn lại quá trình đưa công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin – Thư viện ở trường Đại học Văn hoá Hà Nội đề cập tới những vấn đề về đầu tư xây dựng cở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật, nhằm tiếp tục nâng cao...

   7 p pdu 22/12/2015 78 1

 • Đổi mới chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin tại trường Đại học văn hóa Hà Nội

  Đổi mới chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin tại trường Đại học văn hóa Hà Nội

  Bài viết "Đổi mới chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Thư viện - thông tin tại trường Đại học văn hóa Hà Nội" phân tích sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin đồng thời trình bày thực tiễn đổi mới nội dung chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin tại Khoa Thư viện - Thông...

   10 p pdu 22/12/2015 93 1

 • Một mô hình dữ liệu hướng đối tượng thời gian đối với tài liệu cấu trúc

  Một mô hình dữ liệu hướng đối tượng thời gian đối với tài liệu cấu trúc

  Bài viết "Một mô hình dữ liệu hướng đối tượng thời gian đối với tài liệu cấu trúc" với mục đích cung cấp một mô hình cơ sở dữ liệu thời gian để trợ giúp tất cả siêu dữ liệu và chỉ ra cách sử dụng nó trong khi tìm kiếm tài liệu. Hệ thống đưa ra sẽ cho phép người dùng thư viện số nhận được các lợi ích nâng cao từ các kho tài...

   7 p pdu 22/12/2015 46 1

 • Những năng lực cần thiết của một thủ thư nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng

  Những năng lực cần thiết của một thủ thư nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng

  Sinh viên tốt nghiệp ngành thông tin - thư viện hiện nay cũng như sinh viên tốt nghiệp nhiều ngành khác đã không đáp ứng được yêu cầu của công việc đặt ra của nhà tuyển dụng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Những năng lực cần thiết của một thủ thư nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng". Hy vọng tài liệu là...

   8 p pdu 22/12/2015 104 1

 • Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện

  Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện

  Thư viện ngày càng phát triển và hiện đại. Chính vì thế mà đòi hỏi cần có một người quản lý thư viện giỏi, chuyên nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó mà tài liệu "Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện" đã được thực hiện. Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời...

   8 p pdu 22/12/2015 98 1

 • Đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức

  Đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức

  Để đào tạo được nguồn nhân lực thư viện thông tin thích ứng, phù hợp với xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Các cơ sở đào tạo phải nghiên cứu kỹ các đặc trưng cơ bản của xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin trong...

   8 p pdu 22/12/2015 108 2

 • Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên ngành thư viện thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên ngành thư viện thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Cơ hội bởi mỗi người đều được tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ qua các phương tiện truyền thông khác nhau nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc. Vậy văn hóa đọc là gì? Thực trạng sinh viên thư viện đọc sách ra sao? sẽ được tác giả phản ánh trong bài viết "Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên...

   8 p pdu 22/12/2015 99 2

 • Tìm hiểu cấu trúc của Format Marc

  Tìm hiểu cấu trúc của Format Marc

  Format hay khổ mẫu là hình thức trình bày dữ liệu trên biểu ghi được cấu trúc hóa. Các dữ liệu trên biểu ghi được sắp xếp thành các trường, trường con, kết hợp với các mã số và các ký hiệu chỉ dẫn đến điều hành sự sắp xếp này sao cho có thể nhận biết, trình bày và tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề...

   7 p pdu 22/12/2015 32 1

 • Thực tiễn đảm bảo chuẩn đầu ra ngành thư viện thông tin trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Thực tiễn đảm bảo chuẩn đầu ra ngành thư viện thông tin trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Chuẩn đầu ra ngành thư viện thông tin của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã được hoàn thiện và công bố rộng rãi, song đến nay thực tiễn đảm bảo các chuẩn đó như thế nào, bộ chuẩn đó cần thay đổi những gì, yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên Khoa Thư viện - Thông tin là những vấn đề được đề cập trong bài viết "Thực tiễn...

   8 p pdu 22/12/2015 110 1

 • Trang bị kiến thức xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành thư viện thông tin

  Trang bị kiến thức xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành thư viện thông tin

  Trang bị kiến thức về xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin với mục tiêu hoàn thiện nội dung, trang bị kiến thức về xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành thư viện nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo cán bộ thư viện của Khoa. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   9 p pdu 22/12/2015 103 1

 • Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21

  Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21

  Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21 là hình thức trình bày dữ liệu trên biểu ghi được cấu trúc hoá. Các dữ liệu trên biểu ghi được sắp xếp thành các trường, trường con, kết hợp với các mã số và các chỉ thị để điều hành sự sắp xếp này sao cho có thể nhận biết, trình bày và tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính. Mời các bạn...

   7 p pdu 22/12/2015 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số