• Ebook Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật: Phần 2

  Ebook Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật: Phần 2

  Ebook Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật - Phần 2 gồm có 2 tiểu mô đun với những nội dung chính sau: Giáo dục hoà nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Ebook Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật: Phần 1

  Ebook Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật: Phần 1

  Cuốn sách "Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật" là tài liệu bồi dưỡng dành cho giáo viên tiểu học. Nội dung tài liệu gồm có 5 tiểu mô đun và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 tiểu mô đun: Đại cương về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thị, giáo dục hoả nhập trẻ khiếm thính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non (dành cho hệ cao đẳng Sư phạm Mầm non) - Phần 1 trình bày những vấn đề chung về phương pháp giáo dục thể chất. Nội dung cụ thể của phần này gồm có: Lý luận cơ bản về giáo dục thể chất; đặc điểm phát triển thể chất; mục đích nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ...

   44 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non - Phần 2 trình bày quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Nội dung chính trong phần này gồm có: Nội dung và phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, tổ chức công tác...

   185 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Ebook Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản cho hộ nông dân: Phần 1

  Ebook Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản cho hộ nông dân: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản cho hộ nông dân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm sinh vật học của cây lúa, lúa lai, sản xuất hạt giống lúa thuần chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Ebook Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản cho hộ nông dân: Phần 2

  Ebook Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản cho hộ nông dân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản cho hộ nông dân", phần 2 giới thiệu tới người đọc kỹ thuật thâm canh cây mạ, kỹ thuật thâm canh lúa thuần cao sản, các giống lúa lai cao sản và kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Ebook Các biện pháp điều khiển, sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái: Phần 1

  Ebook Các biện pháp điều khiển, sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái: Phần 1

  Để cung cấp cho thị trường sản phẩm quả tươi vào thời điểm mang lại hiệu quả kinh tế nhất thì ngoài sự hiểu biết về quy luật sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả của cây ăn quả, người sản xuất cần nắm vững những biện pháp kỹ thuật chủ yếu như: Điều khiển ra hoa, kết quả bằng các biện pháp cơ giới và chất điều tiết sinh...

   66 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Ebook Các biện pháp điều khiển, sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái: Phần 2

  Ebook Các biện pháp điều khiển, sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái: Phần 2

  "Các biện pháp điều khiển, sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái" là tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ chuyên ngành, các nhà trồng vườn, học sinh và sinh viên ngành cây trồng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   94 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Ebook VAC Tầm cao mới của nghề làm vườn: Phần 1

  Ebook VAC Tầm cao mới của nghề làm vườn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức về VAC - Mô hình sản xuất nông nghiệp mang nhiều ý nghĩa tích cực trên các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường; thiết kế và xây dựng VAC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Ebook VAC Tầm cao mới của nghề làm vườn: Phần 2

  Ebook VAC Tầm cao mới của nghề làm vườn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "VAC Tầm cao mới của nghề làm vườn" giới thiệu tới người đọc các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong VAC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức, kỹ thuật trồng cây giẽ lấy quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1)" nhằm cung cấp cho bà con nông dân và cán bộ khuyến nông nắm rõ hơn kỹ thuật canh tác trên địa hình đất dốc của từng loại cây, giúp bà con thu được những vụ mùa bội thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p pdu 30/04/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số