• Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản

  Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản

  Phần này của giáo trình trình bày về mạch dẫn động khâu cuối của động cơ  bước. Mạch này tập trung vào một mạch phát đơn, đóng ngắt dòng điện trong  cuộn dây của động cơ, đồng thời điều khiển chiều dòng điện. Mạch điện được ...

   13 p pdu 17/01/2012 90 1

 • Các loại động cơ bước

  Các loại động cơ bước

  Động cơ bước được chia làm hai loại, nam châm vĩnh cửu và biến từ trở (cũng có  loại động cơ hỗn hợp nữa, nhưng nó không khác biệt gì với động cơ nam châm  vĩnh cửu). Nếu mất đi nhãn trên động cơ, các bạn vẫn có thể phân biệt hai loại  động  cơ  này  bằng  cảm  giác  mà  không  cần  cấp ...

   9 p pdu 17/01/2012 95 2

 • CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  Hàng ngày, khi nhận được hoá đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ chưa ghi sổ mà tiền hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hoá đơn vào tập hồ sơ riêng - Hàng mua đang đi đường.

   193 p pdu 17/01/2012 115 1

 • Giáo trình kế toán công ty part 1

  Giáo trình kế toán công ty part 1

  Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề...

   19 p pdu 17/01/2012 113 1

 • Giáo trình kế toán công ty part 10

  Giáo trình kế toán công ty part 10

  Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa...

   20 p pdu 17/01/2012 95 1

 • Giáo trình kế toán công ty part 9

  Giáo trình kế toán công ty part 9

  Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa...

   20 p pdu 17/01/2012 127 1

 • Giáo trình kế toán công ty part 8

  Giáo trình kế toán công ty part 8

  Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa...

   20 p pdu 17/01/2012 116 1

 • Quy trình kiểm toán P.4

  Quy trình kiểm toán P.4

  4. Kiểm toán hoạt động tín dụng 4.1 Mục đích kiểm toán Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tín dụng là xác định ảnh hưởng của hoạt động tín dụng đến kết quả tài chính, và mức độ ảnh hưởng phải được lượng hoá thành tiền. 4.2 Nội dung kiểm toán - Xác định mức độ phù hợp với các văn bản pháp qui trong qui chế, qui trình thủ tục tín...

   16 p pdu 17/01/2012 114 2

 • Quy trình kiểm toán P.3

  Quy trình kiểm toán P.3

  3. Kiểm toán tài sản và nguồn vốn 3.1. Kiểm toán các tài khoản tiền 3.1.1 Mục đích kiểm toán - Nhằm xác định rằng số dư đã được báo cáo là hợp lý và đúng đắn, số tiền còn lại là có thực và đầy đủ; Số dư các khoản tiền mặt, tiền gửi trong suốt quá trình hoạt động có trong phạm vi định mức tồn quỹ của cấp trên quy định không và...

   18 p pdu 17/01/2012 99 2

 • Quy trình kiểm toán P.2

  Quy trình kiểm toán P.2

  II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính...

   9 p pdu 17/01/2012 112 2

 • Quy trình kiểm toán P.1

  Quy trình kiểm toán P.1

  Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng. Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của...

   13 p pdu 17/01/2012 106 2

 • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Ngày nay do tính đa dạng và phức tạp của các hoạt động kinh doanh, cùng với sự phát triển và ngày càng phổ cập của CNTT, các phần mềm kế toán đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả và chính xác nhất

   209 p pdu 17/01/2012 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số