• Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng lắng nghe, các kỹ năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p pdu 24/08/2016 5 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Hệ thống thông tin, GIS; các chức năng cơ bản của GIS; các yêu cầu cơ bản của GIS; các ứng dụng GIS; khái niệm Hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p pdu 25/07/2016 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ, tìm kiếm không gian, tạo vùng đệm, nội suy không gian, đo đạc tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p pdu 25/07/2016 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 2: Các thành phần cơ bản của GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 2: Các thành phần cơ bản của GIS

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 2: Các thành phần cơ bản của GIS" cung cấp cho người học các thành phần của Hệ thống thông tin địa lý bao gồm phần cứng, phần mềm, con người, dữ liệu và các phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p pdu 25/07/2016 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Dữ liệu địa lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Dữ liệu địa lý

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Dữ liệu địa lý" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các khái niệm cơ bản về các thành phần cấu thành GIS, bao gồm các module về phần cứng và phần mềm; nắm được quy trình xây dựng một hệ thống thông tin địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p pdu 25/07/2016 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Ứng dụng Mapinfo trong quản lý thông tin đại lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Ứng dụng Mapinfo trong quản lý thông tin đại lý

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Ứng dụng Mapinfo trong quản lý thông tin đại lý" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các thành phần cơ bản của MapInfo; xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, khả năng cập nhật và làm mới cơ sở dữ liệu và những kỹ năng hiển thị các đối tượng địa lý trên bản đồ. Mời các...

   71 p pdu 25/07/2016 6 0

 • Bài giảng Bảo quản tài liệu

  Bài giảng Bảo quản tài liệu

  Bài giảng Bảo quản tài liệu trình bày về phân loại và tác hại của các chất gây ô nhiễm trong thư viện gây ảnh hưởng tới chất lượng của tài liệu và giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm trong thư viện. Mời các bạn tham khảo.

   31 p pdu 27/08/2015 11 1

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 1 - TS. Lê Đức Sơn

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 1 - TS. Lê Đức Sơn

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học phần 1 trình bày thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin như Chủ nghĩa duy vật biện chứng(CNDVBC), Chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

   69 p pdu 22/01/2015 19 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 9 - ThS. Đinh Thị Hoa

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 9 - ThS. Đinh Thị Hoa

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Luật hiến pháp" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát về luật hiến pháp, một số nội dung cơ bản của hiến pháp 1992. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong bài giảng này.

   10 p pdu 22/01/2015 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số