• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Lập trình đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình đệ quy, xây dựng giải thuật đệ quy, phân loại các dạng đệ quy, hoạt động của đệ quy, các giải pháp thay thế cho đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p pdu 30/11/2017 43 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác cơ bản trên ma trận, thao tác trên ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p pdu 30/11/2017 43 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, cách truy xuất thành phần bên trong cấu trúc, xử lý cấu trúc đơn, xử lý mảng có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p pdu 30/11/2017 44 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần" giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   14 p pdu 30/11/2017 36 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mảng một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu dữ liệu mảng một chiều, khai báo, các thao tác nhập/ xuất mảng, kỹ thuật tìm kiếm, liệt kê giá trị trong mảng, kỹ thuật xóa, chèn, chuỗi ký tự và các thao tác xử lý cơ bản.

   121 p pdu 30/11/2017 40 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Lập trình con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các phép toán trên con trỏ, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p pdu 30/11/2017 37 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Thao tác trên tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác trên tập tin. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   35 p pdu 30/11/2017 40 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 5 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính; hiểu và tổ chức...

   47 p pdu 31/10/2017 45 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 6 - Kế toán nợ phải trả (Accounting for Liabilities). Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả, hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản liên quan đến chứng từ và sổ sách...

   61 p pdu 31/10/2017 38 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính, chương 3 về kế toán hàng tồn kho (Accounting for and presentation of inventories). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,...

   58 p pdu 31/10/2017 63 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 4 - Kế toán tài sản cố định (Accounting for and presentation of fix assets). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nhận biết, phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp; xác định giá trị của tài sản cố định; nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài...

   57 p pdu 31/10/2017 30 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu (Accounting for and presentation of cash & receivable). Mục tiêu học tập trong chương này: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC.

   50 p pdu 31/10/2017 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số