• Bài giảng Triết học: Lịch sử Triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ

  Bài giảng Triết học: Lịch sử Triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ

  Bài giảng Triết học "Lịch sử triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phương Đông, triết học thời kỳ cổ điển, triết học thời kỳ sau cổ điển, một số nhận định về triết học Ấn Độ cổ – trung đại, triết học phật giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p pdu 24/11/2016 4 0

 • Bài giảng Triết học: Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn

  Bài giảng Triết học: Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn

  Bài giảng "Triết học - Phép biện chứng duy vật- Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn" trình bày các nội dung: phương pháp và phương pháp luận, hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật, những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p pdu 24/11/2016 3 0

 • Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nhằm giúp cho người học hiểu được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa vai trò của đạo đức. Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội.

   17 p pdu 24/11/2016 3 0

 • Bài giảng Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  Bài giảng Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  Bài giảng gồm có những nội dung chính: công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nị trí, vai trò của công tác tư tưởng; đặc điểm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng; nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng;...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p pdu 24/11/2016 5 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - ThS. Hoàng Thị Hằng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - ThS. Hoàng Thị Hằng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng CSVN; sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền; đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc...

   333 p pdu 24/11/2016 6 3

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Những kỹ năng giao tiếp cụ thể

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Những kỹ năng giao tiếp cụ thể

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Những kỹ năng giao tiếp cụ thể" cung cấp cho người học các kiến thức về "Kỹ năng giao tiếp trực tiếp" bao gồm: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng sử dụng các tín hiệu phi ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p pdu 24/08/2016 0 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p3)

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p3)

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của giao tiếp, đặc trưng giao tiếp của các cộng đồng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p2)

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p2)

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp, nguyên nhân việc giao tiếp lại thất bại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và vai trò của giao tiếp, chức năng của giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp, phân loại giao tiếp, cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Bài giảng Kỹ năng dẫn giảng

  Bài giảng Kỹ năng dẫn giảng

  Bài giảng Kỹ năng dẫn giảng sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được những thao tác và quy trình cần có đối với một buổi dẫn giảng. Đồng thời bài giảng cũng đưa ra triết lý cho việc dẫn giảng đó là "đừng bao giờ đổ nước nếu chưa mở nắp chai". Mời các bạn tham khảo.

   23 p pdu 24/08/2016 3 0

 • Bài giảng Công tác văn thư Công tác lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Công tác văn thư Công tác lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Công tác văn thư Công tác lưu trữ của TS. Nguyễn Lệ Nhung gồm 2 phần chính, trong đó nội dung phần công tác văn thư trình bày về khái niệm, vị trí, tác dụng, nội dung công tác văn thư, hình thức tổ chức công tác văn thư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư. Nội dung phần công tác lưu trữ trình bày về tài liệu lưu trữ, ý...

   24 p pdu 24/08/2016 2 0

 • Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

  Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

  Bài giảng "Sinh học phát triển" trình bày mục tiêu sau: mô tả được cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng; trình bày được đặc điểm sự phân cắt và sự tạo thành phôi của các loại trứng; nêu được định nghĩa, các đặc điểm của GĐ sinh trưởng, GĐ trưởng thành, GĐ già lão và GĐ tử vong; trình bày được cơ chế điều khiển phát triển cá...

   50 p pdu 14/07/2016 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số