• Lý thuyết kiểm toán - Lê Thị Thu

  Lý thuyết kiểm toán - Lê Thị Thu

  Giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kế toán. Nắm được quy trình một cuộc kiểm toán, phương pháp kỹ thuật mà kiểm toán viên sử dụng. Cùng tham khảo để nắm các kiến thức về kế toán.

   61 p pdu 13/07/2018 20 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần giao diện, hệ thống trục tọa độ, sự kiện hành động, hành động của trò chơi,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   34 p pdu 13/07/2018 23 0

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Player, vòng đời Player, các trạng thái của Player, phương thức của giao diện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p pdu 13/07/2018 21 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về J2ME, kiến trúc của J2ME, môi trường phát triển J2ME, thành phần giao diện, thành phần Form,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   26 p pdu 13/07/2018 19 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 4

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 4

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến RMS, các hàm API trong RMS, chuyển đổi dữ liệu, đọc dữ liệu kiểu cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   30 p pdu 13/07/2018 21 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 5

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 5

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Basic main menu, tìm hiểu Main midlet source code, tìm hiểu Help screen source code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p pdu 13/07/2018 22 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán, các nguyên tắc kế toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   44 p pdu 30/06/2018 16 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tìm hiểu phương pháp tính giá

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tìm hiểu phương pháp tính giá

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tính giá, yêu cầu tính giá và nguyên tắc tính giá. Tài liệu còn cung cấp nội dung và trình tự tính giá các đối tượng tính giá cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   88 p pdu 30/06/2018 15 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2 & 3: Phương pháp chứng từ kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2 & 3: Phương pháp chứng từ kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp chứng từ kế toán, ý nghĩa của chứng từ kế toán, Hình thức của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ và chế độ nội quy của chứng từ, luân chuyển chứng từ và kế hoạch luân chuyển chứng từ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn...

   76 p pdu 30/06/2018 17 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu,c hu trình kế toán và các bút toán điều chỉnh, Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   99 p pdu 30/06/2018 18 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   61 p pdu 30/06/2018 14 1

 • Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 1 - Nhữ Quý Thơ (ĐH Công nghiệp Hà Nội)

  Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 1 - Nhữ Quý Thơ (ĐH Công nghiệp Hà Nội)

  Chương 1 Bài giảng Robot công nghiệp trình bày các khái niệm cơ bản và phân loại robot công nghiệp như giới thiệu các khái niệm robot, robot công nghiệp, khoa học robot; đặc điểm cấu tạo, phân loại robot công nghiệp.

   28 p pdu 31/12/2017 47 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số