• Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 1: Nghề cá và ngư trường

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 1: Nghề cá và ngư trường

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 1 "Nghề cá và ngư trường" gồm có những nội dung chính như: Khai thác thương mại và đánh cá giải trí, bãi cá khai thác, ngư trường vùng biển Việt Nam, vùng biển Đông Nam bộ và Tây Nam bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p pdu 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sản

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sản

  Nội dung "Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sản" gồm có: Phân loại tàu thuyền đánh cá, một số loại tàu chính đang được sử dụng ở Việt Nam, tàu làm nghề lưới kéo, tàu vỏ thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p pdu 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 4: Chế tạo lưới

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 4: Chế tạo lưới

  Bài giảng "Khai thác thủy sản đại cương - Phần 4: Chế tạo lưới" trình bày những nội dung chính như: Cấu tạo lưới, kích thước mắt lưới, chiều dài và chiều rộng tấm lưới, hệ số rút gọn của tấm lưới.

   24 p pdu 30/03/2017 3 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụ

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụ

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụ trình bày những nội dung về sự phát triển của ngư cụ, năng suất lao động của ngư dân, hệ thống khai thác, mô hình hệ thống khai thác hiện đại, tiến trình khai thác, kiểm soát tập tính cá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p pdu 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéo

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéo

  Những nội dung chính trong "Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéo" gồm: Giới thiệu về lưới kéo, phân loại lưới kéo, lưới kéo tầng giữa, lưới kéo tầng đáy, lưới kéo khung, cấu tạo cơ bản lưới kéo khung, cấu tạo cơ bản lưới kéo đôi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   25 p pdu 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 7: Lưới vây

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 7: Lưới vây

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương, phần 7 giới thiệu đến người học những kiến thức cơ bản về lưới vây. Nội dung cụ thể gồm: Lưới vây ở Việt Nam, phân loại lưới vây, cấu tạo lưới vây, vòng bao vây thả lưới,... Mời các bạn tham khảo.

   19 p pdu 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 8: Nghề câu

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 8: Nghề câu

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 8: Nghề câu trình bày những nội dung như: Giới thiệu về nghề câu, nguyên lý đánh bắt, phân loại nghề câu, cấu tạo ngư cụ câu, cần câu, dây câu, lưỡi câu, đốc câu. Mời các bạn tham khảo.

   42 p pdu 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 9: Ngư cụ bẫy

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 9: Ngư cụ bẫy

  Bài giảng "Khai thác thủy sản đại cương - Phần 9: Ngư cụ bẫy" trình bày những nội dung cơ bản như: Giới thiệu ngự cụ bẫy, lưới đăng, phân loại lưới đăng, cấu tạo lưới đăng, trang thiết bị phụ trợ. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   18 p pdu 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 10: Lưới rê và lưới rùng

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 10: Lưới rê và lưới rùng

  Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 10 trình bày về lưới rê và lưới rùng. Nội dung cụ thể được trình bày trong phần này gồm có: Lưới rê, phân loại lưới rê, cấu tạo lưới rê, lưới rê trôi tầng mặt, lưới rê tầng đáy, kỹ thuật khai thác lưới rùng. Mời tham khảo.

   15 p pdu 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Triết học: Lịch sử Triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ

  Bài giảng Triết học: Lịch sử Triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ

  Bài giảng Triết học "Lịch sử triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phương Đông, triết học thời kỳ cổ điển, triết học thời kỳ sau cổ điển, một số nhận định về triết học Ấn Độ cổ – trung đại, triết học phật giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p pdu 24/11/2016 5 0

 • Bài giảng Triết học: Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn

  Bài giảng Triết học: Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn

  Bài giảng "Triết học - Phép biện chứng duy vật- Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn" trình bày các nội dung: phương pháp và phương pháp luận, hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật, những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p pdu 24/11/2016 4 0

 • Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nhằm giúp cho người học hiểu được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa vai trò của đạo đức. Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội.

   17 p pdu 24/11/2016 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số