• Tiểu luận "Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng"

  Tiểu luận "Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng"

  Mọi người đều biết, trong lịch sử tư tưởng nhân loại trước Mác đã có không ít cách tiếp cận khi nghiên cứu sự phát triển của xã hội. Xuất phát từ những nhận thức khác nhau, với những ý tưởng khác nhau mà có sự phân chia lịch sử tiến hóa của xã hội theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, nhà xã hội học Vi – cô ở Italia (1668-1744) đã phân...

   30 p pdu 17/01/2012 56 1

 • Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay”

  Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay”

  Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu...

   24 p pdu 17/01/2012 67 2

 • Xã hội học đại cương

  Xã hội học đại cương

  Tài liệu tham khảo về xã hội học đại cương

   42 p pdu 17/01/2012 49 2

 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

  Xã hội học sử dụng gần như tất cả các phương pháp tìm kiếm thông tin được sử dụng trong các ngành khoa học xh và nhân văn khác. Từ các kỹ thuật thống kê tóan học tiên tiến tới các chú giải các văn bản. Quan sát trực tiếp các hiện tượng xã hội có một lịch sử lâu dài trong nghiên cứu xhh. Nhà xhh lấy thông tin thông qua kỹ thuật quan sát...

   13 p pdu 17/01/2012 54 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 10

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 10

  Cuộc đại cách mạng Pháp năm 1789, làm biến đổi chính trị, xã hội quan trọng góp phần làm thay đổi căn bản thể chế chính trị, trật tự xã hội và các thiết chế xã hội châu Âu thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng này đã không chỉ mở đầu cho thời kỳ tan rã chế độ phong kiến, nhà nước quân chủ mà còn thay thế trật tự cũ đó bằng một trật tự...

   12 p pdu 17/01/2012 52 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 9

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 9

  Sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến gây những xáo trộn và biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội của các tầng lớp, giai cấp và các nhóm xã hội. Từ đó nảy sinh nhu cầu thực tiễn phải lập lại trật tự, ổn định xã hội và nhu cầu nhận thức để giải quyết những vấn đề...

   13 p pdu 17/01/2012 72 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 8

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 8

  Các cuộc cách mạng thương mại và công nghệ cuối thế kỷ XVIII đã làm lay chuyển tận gốc trật tự kinh tế cũ tồn tại và phát triển hàng trăm năm trước đó. Hình thái kinh tế xã hội kiểu phong kiến bị sụp đổ từng mảng lớn trước sự bành trướng của thương mại và công nghiệp. Sự tác động của tự do hóa thương mại, tự do hóa sản xuất và...

   13 p pdu 17/01/2012 60 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 7

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 7

  Emile Durkheim - một trong các bậc tiền bối của khoa học xã hội học đã phát biểu rằng: cuối cùng thì nhà xã hội học phải chẩn đoán xem xã hội ở trong tình trạng "khỏe mạnh" hay "bệnh tật" và sau đó nhà xã hội học phải kê đơn những loại thuốc cần cho sức khỏe của xã hội. Và mãi cho đến nửa sau của thế kỷ XIX, xã hội học mới xuất hiện...

   13 p pdu 17/01/2012 57 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 6

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 6

  Xã hội rơi vào trạng thái biến động không ngừng: chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, xung đột chính trị, suy thoái đạo đức, phân hoá giàu nghèo, bùng nổ dân số, tan rã hàng loạt các thiết chế cổ truyền,... Trước tình hình như thế, xã hội nảy sinh một yêu cầu cấp thiết là cần phải có một ngành khoa học nào đó đóng vai trò tương tự như một...

   13 p pdu 17/01/2012 63 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 5

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 5

  Bắt đầu từ thế kỷ 18, đời sống xã hội ở các nước Châu Âu trở nên hết sức phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp 1750 đã đưa đến những đảo lộn ghê gớm. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những đô thị công nghiệp khổng lồ gây nên những làn sóng chuyển dịch dân cư lớn, kèm theo đó là những mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn...

   13 p pdu 17/01/2012 70 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 4

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 4

  Xã hội học xuất hiện ở châu Âu thế kỷ XIX với tư cách là một tất yếu lịch sử xã hội. Tính tất yếu đó thể hiện ở nhu cầu và sự phát triển chín muồi các điều kiện và tiền đề biến đổi và nhận thức đời sống xã hội. Các biến động to lớn trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội châu Âu vào thế kỷ XVIII và nhất là thế kỷ...

   13 p pdu 17/01/2012 70 1

 • Giáo trinh xã hội học giáo dục part 3

  Giáo trinh xã hội học giáo dục part 3

  Xã hội học là khoa học nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, quá trình, thiết chế xã hội nhờ sự vận động phát triển xã hội. Mang tính chất quan hệ: những sự kiện, hiện tượng, quá trình, thiết chế xã hội mang tính chất quan hệ đó được đặt trong một tổng thể thống nhất.

   13 p pdu 17/01/2012 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số