• Pronunciation dictionary

  Pronunciation dictionary

  This study guide enables readers to make the best use of the Longman Pronunciation Dictionary. The dictionary and study guide together are a powerful aid to the study of English pronunciation.

   59 p pdu 17/01/2012 34 3

 • Chương 5: Báo cáo tài chính

  Chương 5: Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

   39 p pdu 17/01/2012 53 1

 • Chương 2: Chứng từ kế toán

  Chương 2: Chứng từ kế toán

  Chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán

   13 p pdu 17/01/2012 24 1

 • Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  Sự ra đời và phát triển của ngân hàng, sự phát triển hệ thống ngân hàng

   9 p pdu 17/01/2012 26 1

 • Writing a Scientific Paper

  Writing a Scientific Paper

  This essay is not a complete text on ´How to write ...´. Nor is it designed - to replace existing works on literary style or the editorial directives issued by journals. Rather it is intended to help research students and scientists to avoid faults; in particular, faults I have encountered in scientific papers. Most of the notions are not new but seem to need repeating; some may be novel. I am grateful to a dozen colleagues for their...

   24 p pdu 17/01/2012 41 2

 • Tiếng anh cho trẻ em

  Tiếng anh cho trẻ em

  Luyện tập các kỹ năng viết và học tự vựng cho trẻ em mới bắt đầu làm quen với Tiếng Anh

   96 p pdu 17/01/2012 33 5

 • Grade 8 Science Glossary Translation in Vietnamese

  Grade 8 Science Glossary Translation in Vietnamese

  Tài liệu tham khảo từ điển thuật ngữ khoa học Anh việt chuyên ngành sinh học

   30 p pdu 17/01/2012 53 2

 • Ship or sheep ?

  Ship or sheep ?

  Tài liệu cho người học Tiếng Anh chuyên Nghành

   87 p pdu 17/01/2012 69 6

 • Đọc và viết thư bằng tiếng anh

  Đọc và viết thư bằng tiếng anh

  Tìm hiểu và khám phá

   189 p pdu 17/01/2012 42 2

 • Test your Prepositions

  Test your Prepositions

  Tài liệu tham khảo giới từ tiếng anh

   93 p pdu 17/01/2012 71 3

 • Bài tập quản trị tài chính

  Bài tập quản trị tài chính

  Đây là tài liệu về Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung, ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn.

   28 p pdu 17/01/2012 17 1

 • Tài trợ rủi ro sau tổn thất

  Tài trợ rủi ro sau tổn thất

  Tài khoản thấu chi là một khoản vay doanh nghiệp đã đặt trước với ngân hàng phòng khi hữu sự.

   24 p pdu 17/01/2012 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số