• CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI GIẢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.

   12 p pdu 17/01/2012 58 1

 • BÀI TẬP TÍN DỤNG

  BÀI TẬP TÍN DỤNG

  Bài tập 1 Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch vay vốn lưu động trong quý IV năm 2002, công ty thương mại Thanh Hà gửi hồ sơ vay vốn tới chi nhánh NHTM A. Các thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của cty Thanh Hà thể hiện như sau: - Số liệu từ Bảng tổng kết tài sản của công ty:

   10 p pdu 17/01/2012 44 1

 • Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3

  Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3

  Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán...

   10 p pdu 17/01/2012 53 1

 • Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2

  Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2

  Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán...

   11 p pdu 17/01/2012 52 1

 • Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1

  Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1

  Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán...

   11 p pdu 17/01/2012 46 1

 • Chiến tranh tiền tệ _ phần 5

  Chiến tranh tiền tệ _ phần 5

  Cuộc chiến tranh tiền tệ (Phần cuối) "Cục dự trữ liên bang Mỹ và các nhà tài phiệt ngân hàng nắm giữ cục dự trữ liên bang có thể dùng khả năng điều chỉnh lãi suất nhẹ nhàng để khiến cho giá thị trường dao động lên xuống một cách hài hòa như con lắc, cũng có thể điều chỉnh mạnh lãi suất để khiến cho giá cả thị trường dao động dữ...

   9 p pdu 17/01/2012 41 1

 • Advantages and disadvantages of job hopping

  Advantages and disadvantages of job hopping

  Đi là những ngày khi mọi người được sử dụng để dành cho công việc và thích làm việc tại cùng một vị trí suốt đời. Trong công việc hiện tại công việc kịch bản, nhảy đã trở nên rất phổ biến. Nhưng những gì đã dẫn đến xu hướng này thường xuyên thay đổi trong công việc giữa các nhân viên? ..., Trong hầu hết các trường hợp, nó là...

   7 p pdu 17/01/2012 77 2

 • Chương 7 kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Chương 7 kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Chương thứ bảy KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt) Mục đích: Trang bị những kiến thức về các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng và theo dõi quá trình thanh toán này trong ngân hàng, mối liên hệ giữa các ngân hàng thông qua hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng. 7.1. Khái niệm và vai trò...

   32 p pdu 17/01/2012 54 1

 • Chương 6 nghiệp vụ kế toán huy động vốn

  Chương 6 nghiệp vụ kế toán huy động vốn

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân...

   12 p pdu 17/01/2012 47 1

 • Chương 5 kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Chương 5 kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân...

   30 p pdu 17/01/2012 48 1

 • Chương 4 kế toán tài sản cố định

  Chương 4 kế toán tài sản cố định

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân...

   17 p pdu 17/01/2012 45 1

 • Chương 3 nghiệp vụ ngân quỹ

  Chương 3 nghiệp vụ ngân quỹ

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân...

   11 p pdu 17/01/2012 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số