• Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Mạch tính toán số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder), mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit). Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p pdu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 - ĐH Công nghệ thông tin (p2)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 - ĐH Công nghệ thông tin (p2)

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự - Bộ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức về bộ đếm đồng bộ: Hệ số của bộ đếm (MOD number), bộ đếm lên/xuống (Up/ Down counters), phân tích và thiết kế bộ đếm bất đồng bộ, Delay của mạch (Propagation delay). Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p pdu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự - Phần tử nhớ, mạch chốt, flipflop" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, chốt S-R, chốt D, flipflop S-R, flipflop D, flipflop T, flipflop J-K, thiết kế chuyển đổi giữa các loại FF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự - Bộ đếm" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về bộ đếm đồng bộ bao gồm: Phân tích bộ đếm đồng bộ (Analyze synchronous counters), thiết kế bộ đếm đồng bộ (Design synchronous counter). Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Ôn tập - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Ôn tập - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Ôn tập trình bày nội dung cơ bản của chương 5 và chương 6. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố toàn bộ kiến thức đã học.

   8 p pdu 31/03/2018 1 0

 • Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm 4 chương: Chương 1 - Sinh lý tế bào thực vật, chương 2 - Sự trao đổi nước ở thực vật, chương 3 - Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, chương 4 - Quang hợp.

   106 p pdu 28/02/2018 32 0

 • Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm các chương: Chương 5 - Hô hấp, chương 6 - Sinh trưởng và phát triển của thực vật, chương 7 - Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi.

   93 p pdu 28/02/2018 31 0

 • Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 nhằm định hướng những mục tiêu và giải pháp phát chính huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Dưới đây là nội dung phần 1 cuốn sách.

   46 p pdu 28/02/2018 29 0

 • Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020" trình bày nội dung quản lý nhà nước về chăn nuôi, quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển của nhà nước về nông nghiệp,... Mời bạn đọc đón đọc 2 phần của cuốn sách.

   74 p pdu 28/02/2018 22 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 2 - Ngô Quang Đề

  Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 2 - Ngô Quang Đề

  Phần hai cuốn sách "Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại từ mục 7 đến mục 12 của cuốn sách về các vấn đề như: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế, cây dẻ trùng khánh, cây đỗ trọng, cây trúc sào,.... Hi vọng với cuốn sách này tùy vào điều kiện khí hậu, đất...

   42 p pdu 28/02/2018 27 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 1 - Ngô Quang Đề

  Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 1 - Ngô Quang Đề

  Cuốn sách "Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng" nhằm cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăm, gây rừng,... của một số loại cây thân gỗ đa đạt hiệu quả kinh tế cao. Cuốn sách được chia thành hai phần, phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ mục 1 đến mục 6 về các loại cây như: Cây tống quá...

   36 p pdu 28/02/2018 27 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng đu đủ - NXB Nông nghiệp

  Ebook Kỹ thuật trồng đu đủ - NXB Nông nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong ebook "Kỹ thuật trồng đu đủ" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu, đặc điểm sinh học, nhu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng đu đủ, côn trùng và dịch hại, bệnh hại đu đủ, thu hoạch và tồn trữ.

   30 p pdu 28/02/2018 31 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số