• Ebook Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn): Phần 2

  Ebook Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đôi điều nghiên cứu về thơ ca, mấy cây bút văn xuôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 2

  Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận", phần 2 giới thiệu tới người đọc những bài thơ thể hiện tâm tư và suy tưởng của nhà thơ Huy Cận, những bài thơ về đất nước quê hương, thiên nhiên và vũ trụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 1

  Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 1

  Huy Cận là nhà thơ có bút lực vạm vỡ, chắc nịch, đủ sức “ôm” được nhiều mảng đề tài phong phú trong đó mảng thơ mang tính tư tưởng, triết luận chiếm một vị trí đặc biệt. Để nắm vững hơn về nội dung kiến thức phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   98 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

  Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

  Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số phẩm chất và năng lực mà cán bộ thư viện nên có và gợi ý nhiệm vụ đặt ra cho các cơ sở đào tạo cán bộ thư viện thông tin hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p pdu 28/02/2017 1 0

 • Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

  Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

  Bài viết "Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển" giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện, hiện trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện và đưa ra định hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện. Mời...

   8 p pdu 28/02/2017 3 0

 • Tác động của công nghệ web đến hoạt động Thông tin - Thư viện trường đại học

  Tác động của công nghệ web đến hoạt động Thông tin - Thư viện trường đại học

  Bài viết trình bày về sự hình thành và phát triển của công nghệ web; nội dung tổng quát của web 1.0, web 2.0, web 3.0 và sự phát triển tài nguyên học liệu trực tuyến, ứng dụng công nghệ web tại trường RMIT Việt Nam,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Những cơ hội, thách thức đối với hoạt động Thông tin - Thư viện và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam

  Những cơ hội, thách thức đối với hoạt động Thông tin - Thư viện và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam

  Bài viết trình bày những cơ hội, thách thức, khó khăn đặt ra đối với hoạt động thông tin thư viện Việt Nam, về vai trò của các cơ sở đào tạo nói chung, khoa Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Bài viết trình bày khái lược về vai trò của thư viện trường học đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội, các yêu cầu đối với cán bộ thư viện trường học, thực trạng trình độ của cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham...

   13 p pdu 28/02/2017 1 0

 • Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

  Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

  Bài viết đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam dựa trên những kết quả khảo sát thực tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện hoạt động thư viện trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của giới dùng...

   9 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

  Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

  Bài viết đề cập đến sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học, chia sẻ nguồn thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam - một yêu cầu khách quan và cấp thiết, giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại...

   12 p pdu 28/02/2017 1 0

 • Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

  Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

  Bài viết "Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay" đưa ra một số quan niệm về chuẩn hóa và đề cập tới những vấn đề cần chú trọng để thực hiện việc chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam. Mời các...

   6 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  Bài viết "Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số" trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về bài toán như tóm tắt tối ưu, hàm trích rút và đánh giá về thông tin và độ dài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p pdu 28/02/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số