• Thông tin về Cổng giao tiếp điện tử_ Portals

  Thông tin về Cổng giao tiếp điện tử_ Portals

  Thuật ngữ "Portal" đã trở nên rất phổ biến trong thời đại CNTT ngày nay. Portal áp dụng công nghệ Internet và 1 giao diện duyệt web chuẩn cho phép dùng có thể truy cập các thông tin liên quan đến hoạt động của một tổ chức. Mỗi người có một cách hiểu khác nhau về Portal...

   15 p pdu 17/01/2012 47 1

 • Trang bị điện - điện tử công nghiệp

  Trang bị điện - điện tử công nghiệp

  Chương 3: Ngày nay, đại đa số các máy sản xuất từ nhỏ đến lớn, từ đơn lẻ đến cả một dây chuyền sản xuất đều sử dụng truyền động điện (TĐĐ). Để đảm bảo những yêu cầu của các công nghệ phức tạp khác nhau, nâng cao mức độ tự động cũng như năng suất, các hệ TĐĐ thường phải điều chỉnh tốc độ, tức là cần phải điều...

   21 p pdu 17/01/2012 53 2

 • Lọc thông tích cực

  Lọc thông tích cực

  Opamp có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, trong đó có ứng dụng khếch đại, so sánh, lọc. Trong tài liệu này hướng dẩn thiết kế mạch lọc tích cực dùng opamp......

   30 p pdu 17/01/2012 75 1

 • Tài liệu tham khảo: SỨC BỀN VẬT LIỆU

  Tài liệu tham khảo: SỨC BỀN VẬT LIỆU

  Là môn khoa học nghiên cứu các phương pháp tính toán côn trình

   98 p pdu 17/01/2012 32 2

 • Thiết bị dập tạo hình

  Thiết bị dập tạo hình

  Thiết bị dập tạo hình bao gồm các thiết bị tạo lực và các trang bị phục vụ cho quá hình tạo hình

   92 p pdu 17/01/2012 46 1

 • HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC- ODA

  HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC- ODA

  ODA là những luồng tài chính chuyển tới các nước đang phát triển và tới những tổ chức đa phương để chuyển tới các nước đang phát triển

   12 p pdu 17/01/2012 29 1

 • Tiền Lương

  Tiền Lương

  Nguyên tắc chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần xây dựng công trình Đánh giá chung công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích tại công ty xây dựng công trình

   77 p pdu 17/01/2012 38 1

 • Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 9

  Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 9

  Chương IX: Thẩm định các dự án đầu tư Các dự án đầu tư được soạn thảo xong mặc dù được nghiên cứu tính toán rất kỹ thì cũng chỉ mới qua bước khởi đầu.

   10 p pdu 17/01/2012 51 1

 • Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 8

  Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 8

  Chương VIII: Quản lý dự án đầu tư Một cách chung nhất có thể hiểu: “Quản lý dự án là tổng thể những tác động có hướng đích của chủ thể quản lý tới quá trình hình thành, ...

   21 p pdu 17/01/2012 49 1

 • Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 7

  Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 7

  Chương VII: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội các dự án đầu tư Mục tiêu phân tích hiệu quả kinh tế xã hội các dự án đầu tư:

   10 p pdu 17/01/2012 51 1

 • Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 6

  Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 6

  Chương VI: Nghiên cứu khả thi về tài chính dự án đầu tư Việc nghiên cứu khả thi về tài chính dự án đầu tư nhằm dự trù về tài chính của dự án, giúp chủ dự án và các cơ quan thẩm định một số vấn đề sau

   15 p pdu 17/01/2012 40 1

 • Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 5

  Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 5

  Chương V: Tổ chức nhân sự vận hành dự án Tổ chức lãnh đạo, điều hành, quản lý quá trình vận hành dự án là một nhân tố quan trọng có tính chất quyết định việc thành công hay thất bại của một dự án đầu tư.

   9 p pdu 17/01/2012 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số