• KẾ TOÁN THANH TOÁN VỐN GIỮA GIỮA CÁC NGÂN HÀNG NGÂn HÀNG

  KẾ TOÁN THANH TOÁN VỐN GIỮA GIỮA CÁC NGÂN HÀNG NGÂn HÀNG

  Những vấn đề cơ bản nghiệp vụ TTV giữa các NH Kế toán các phương thức TTV giữa các NH Kế toán thanh toán chuyển tiền điện tử Kế toán thanh toán bù trừ Kế toán thanh toán qua TK TG tại NHNN Kế toán thanh toán điện tử liên ngân hàn

   15 p pdu 17/01/2012 34 0

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Văn bản ngân hàng : QĐ 1267/2001/QĐ-NHNN v/v Quy chế cho vay của TCTD đối với KH QĐ 127/2005/QĐ-NHNN v/v sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay của TCTD đối với KH theo QĐ 1267/2001 QĐ 783/2005/QĐ-NHNN v/v sửa đổi bổ sung Khoản 6 Điều 1 QĐ 127/2005 QĐ 1325/2004/QĐ-NHNN v/v Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu GTCG của TCTD đối với KH QĐ 26/2006/QĐ-NHNN v/v Quy chế bảo lãnh...

   20 p pdu 17/01/2012 63 0

 • NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐn - Những vấn đề cơ bản nghiệp vụ HĐV và kế toán HĐV

  NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐn - Những vấn đề cơ bản nghiệp vụ HĐV và kế toán HĐV

  Nguyên tắc hạch toán lãi: Áp dụng nguyên tắc kế toán: “Cơ sở dồn tích” Chi phí trả lãi phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh (A) theo kỳ kế toán chứ không phải thời điểm thực tế chi tiền (B T.hợp Chi phí A= B TK49 (2) Cuối kỳ TK388 (1)

   10 p pdu 17/01/2012 26 0

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Nắm được sự khác biệt căn bản giữa Kế toán Ngân hàng & Kế toán Doanh nghiệp Nắm được cách thức tổ chức công tác kế toán tại các Ngân hàng Thương mại Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

   19 p pdu 17/01/2012 63 0

 • CHƯƠNG 8: CỔ PHIẾU (SHARES)

  CHƯƠNG 8: CỔ PHIẾU (SHARES)

  Mục tiêu của chương Cổ phiếu là loại chứng khoán được giao dịch sôi động nhất trên thị trường chứng khoán. Đây là loại chứng khoán xác nhận phần vốn góp vào công ty cổ phần của người chủ sở hữu. Mục tiêu của chương này là cung cấp những thông tin cơ bản về cổ phiếu và quan trọng hơn là cách xác định giá trị của nó. Đây là một kỹ...

   20 p pdu 17/01/2012 28 0

 • CHƯƠNG 7: TRÁI PHIẾU (BONDS)

  CHƯƠNG 7: TRÁI PHIẾU (BONDS)

  Mục tiêu của chương Để tài trợ cho một dự án đầu tư đòi hỏi nhiều vốn, doanh nghiệp hoặc Nhà nước có thể phát hành trái phiếu - loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu. Chương 7 sẽ trình bày một cách tổng quát về loại chứng khoán này, các yếu tố cơ bản của nó cũng như một số loại...

   23 p pdu 17/01/2012 28 0

 • CHƯƠNG 6: TRÁI KHOẢN

  CHƯƠNG 6: TRÁI KHOẢN

  Chương này sẽ bàn về trái khoản, một chứng từ nhận nợ trung và dài hạn của người đi vay đối với người cho vay. Đối với một khoản vay, có nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Mục tiêu của chương sẽ là giới thiệu một số phương thức thanh toán khoản vay và lãi suất thực sự mà người đi vay phải chịu. Ngoài ra, việc xác định giá của trái...

   24 p pdu 17/01/2012 30 0

 • CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN (INVESTMENT)

  CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN (INVESTMENT)

  Đầu tư, nói một cách đơn giản, là việc sử dụng tiền nhằm mục đích sinh lợi. Đây là đặc trưng hàng đầu của đầu tư. Đối với một doanh nghiệp, khi xem xét một dự án để đầu tư, doanh nghiệp luôn xem xét trước tính hiệu quả về mặt tài chính của dự án. Nói cách khác, mối quan tâm chủ yếu của doanh nghiệp là khả năng sinh lợi của vốn...

   17 p pdu 17/01/2012 29 0

 • CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES)

  CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES)

  Mục tiêu của chương Ở phần trước, chúng ta đã biết cách xác định giá trị của một khoản vốn tại một thời điểm nhất định. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi tiền tệ. Đó là một loạt các khoản tiền phát sinh định kỳ theo những khoảng thời gian bằng nhau. Chuỗi tiền tệ khá phổ biến trong thực tế. Ví dụ, chúng ta vay một...

   28 p pdu 17/01/2012 46 0

 • Bài giảng môn học: Thanh toán quốc tế

  Bài giảng môn học: Thanh toán quốc tế

  Môn học Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính của sinh viên chuyên ngành ngân hàng và ngoại thương, là môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác.

   63 p pdu 17/01/2012 47 0

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 7

  Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 7

  Môn học lý thuyết tiền tệ tín dụng giới thiệu các vấn đề chung6 về tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, các chứng năng, hình thức, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng và các quỹ tín dụng khác, thanh toán không dùng tiền mặt, khái quát về tín dụng và thanh toán quốc tế

   10 p pdu 17/01/2012 40 0

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 6

  Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 6

  Môn học lý thuyết tiền tệ tín dụng giới thiệu các vấn đề chung6 về tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, các chứng năng, hình thức, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng và các quỹ tín dụng khác, thanh toán không dùng tiền mặt, khái quát về tín dụng và thanh toán quốc tế

   10 p pdu 17/01/2012 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số