• Test your business English-General usage

  Test your business English-General usage

  Since English is international language of business, a knowledge of English business terms is essential for successfull business peopel, even if their main function is not in international trade.

   47 p pdu 17/01/2012 15 1

 • Hướng dẫn thi TOEIC

  Hướng dẫn thi TOEIC

  Cung cấp các thông tin: Cấu trúc bài thi, những câu hỏi thường gặp liên quan đến TOEIC ...TOEIC là bài thi trắc nghiệm đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh của những người sử dụng Tiếng Anh như một ngoại ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc Quốc Tế. Kết quả TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp tiếng Anh của cá nhân trong ngữ...

   23 p pdu 17/01/2012 18 1

 • GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  Những kiến thức về giải tích tổ hợp sinh viên đã được học trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên để giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức của những chương kế tiếp chúng tôi giới thiệu lại một cách có hệ thống những kiến thức này.

   156 p pdu 17/01/2012 27 0

 • Lý thuyết kiểm toán

  Lý thuyết kiểm toán

  Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán. Bản chất của kiểm toán. Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mỗi quan hệ giữa kiểm toán với kế toán. Các loại hình tổ chức kiểm toán. Kiểm toán viên, Tổ chức và hoạt động của công tu kiểm toán độc lập. Chuẩn mực kiểm toán. Kiểm toán trong môi trường ứng dụng...

   179 p pdu 17/01/2012 20 0

 • Tổng quan về kế toán_ Chương 7

  Tổng quan về kế toán_ Chương 7

  8.1. Sổ kế toán: Chứng từ chỉ phản ánh thông tin rời rạc của từng hoạt động kinh tế riêng biệt, chưa có tác dụng đối với công tác quản lý tổng hợp. Cần tập hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ vào sổ kế toán để thấy rõ tình hình, kết quả hoạt động, tình hình sử dụng vốn. Như vậy, sổ chính là phương...

   7 p pdu 17/01/2012 14 0

 • Phần 2: Kế toán doanh nghiệp_ Chương 5

  Phần 2: Kế toán doanh nghiệp_ Chương 5

  Phần 2: Kế toán doanh nghiệp Chương 5: Kế toán Tài sản cố định 1. Nguyên tắc chung kế toán TSCĐ Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Phân loại TSCĐ một cách khoa học Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác 1.1 Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Từng TSCĐ riêng biệt, có kết cấu độc lập và thực hiện một chức năng nhất định...

   44 p pdu 17/01/2012 17 1

 • Tài liệu học Tiếng Anh

  Tài liệu học Tiếng Anh

   145 p pdu 17/01/2012 11 2

 • Giúp bạn học tiếng anh tốt hơn

  Giúp bạn học tiếng anh tốt hơn

  Ngữ pháp tiếng anh

   126 p pdu 17/01/2012 16 4

 • Pronunciation dictionary

  Pronunciation dictionary

  This study guide enables readers to make the best use of the Longman Pronunciation Dictionary. The dictionary and study guide together are a powerful aid to the study of English pronunciation.

   59 p pdu 17/01/2012 18 1

 • Chương 5: Báo cáo tài chính

  Chương 5: Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

   39 p pdu 17/01/2012 21 0

 • Chương 2: Chứng từ kế toán

  Chương 2: Chứng từ kế toán

  Chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán

   13 p pdu 17/01/2012 12 0

 • Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  Sự ra đời và phát triển của ngân hàng, sự phát triển hệ thống ngân hàng

   9 p pdu 17/01/2012 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số