• Các dạng bài tập chia động từ

  Các dạng bài tập chia động từ

  Chia động từ là một dạng bài rất hay gặp trong các kì thi Tiếng Anh. Ebook này rất hữu ích để giúp bạn trau dồi khả năng làm bài

   16 p pdu 17/01/2012 21 2

 • 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

  600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

  TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH

   280 p pdu 17/01/2012 29 2

 • Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán...

   31 p pdu 17/01/2012 13 0

 • Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Mục tiêu chung: • Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. • Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng...

   43 p pdu 17/01/2012 13 0

 • Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế

  Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế

  Do việc xúc tiến những quan hệ với các nước về các lĩnh vực từ thương mại, dịch vụ, đầu tư, tín dụng... cho đến ngoại giao, xã hội, văn hoá, khoa học công nghệ... cho nên nảy sinh ra quan hệ thu chi tiền tệ đối ngoại của mỗi nước, việc nảy sinh này được phản ánh tập trung trong cán cân thanh toán quốc tế của nước đó. Vậy, cán cân thanh...

   8 p pdu 17/01/2012 14 0

 • Grammar

  Grammar

  Đảo ngược "bao gồm hai hoạt động khác nhau về ngữ pháp.• Sử dụng một hình thức câu hỏi của động từ chính Anh không chỉ không báo cáo tai nạn, nhưng sau đó bị từ chối rằng ông đã lái xe. Không bao giờ tôi thích bản thân mình nhiều hơn! • Thay đổi các vị trí bình thường của động từ và chủ đề Trên đường đến một cuộc diễu hành kỳ...

   26 p pdu 17/01/2012 25 1

 • Ngữ pháp tiếng anh

  Ngữ pháp tiếng anh

  Tài liệu tham khảo về cách sử dụng ngữ pháp tiếng anh giúp các bạn học anh văn tốt hơn

   12 p pdu 17/01/2012 36 5

 • Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

  Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

  Tài liệu tham khảo Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng tiếng anh thông dụng

   100 p pdu 17/01/2012 26 2

 • Ngữ pháp tiếng anh căn bản

  Ngữ pháp tiếng anh căn bản

  Tài liệu tham khảo tiếng anh căn bản giúp các bạn học anh văn và giao tiếp tốt hơn

   129 p pdu 17/01/2012 26 3

 • Ngu phap tieng anh hay

  Ngu phap tieng anh hay

  Tài liệu về ngữ pháp tiếng anh cơ bản, giúp các bạn làm quen và củng cố vốn tiếng anh của mình

   129 p pdu 17/01/2012 23 1

 • Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   12 p pdu 17/01/2012 20 2

 • Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   30 p pdu 17/01/2012 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số