• Mối quan hệ giữa etilen axit axetic và rượu etylic

  Mối quan hệ giữa etilen axit axetic và rượu etylic

  Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic? Công thức cấu tạo của AXIT AXETIC: CH3 – COOH Đặc điểm: Trong phân tử axit, nhóm – OH liên kết với nhóm C = O tạo thành nhóm – COOH làm phân tử có tính axit

   22 p pdu 17/01/2012 28 0

 • Cân bằng phản ứng hóa học

  Cân bằng phản ứng hóa học

  Cân bằng hóa học là sự cân bằng về số lượng nguyên tố của các chất trong hai vế của một phản ứng hóa học. II. Các Phương Pháp Cân Bằng 1. Phương pháp nguyên tử nguyên tố: Đây là một phương pháp khá đơn giản. Khi cân bằng ta cố ý viết các đơn chất khí (H2, O2, C12, N2...) dưới dạng nguyên tử riêng biệt rồi lập luận qua một số bước. Ví...

   7 p pdu 17/01/2012 18 1

 • Hóa học đại cương

  Hóa học đại cương

  Hóa học là một trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên nghiên cứu về thế giới vật chất và sự vận động của nó, nhằm tìm ra các quy luật vận động để vận dụng vào cuộc sống. Sự vận động hóa học của vật chất đó là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Ví dụ như sự oxi hóa kim loại bởi oxi của không khí, sự phân hủy các chất...

   105 p pdu 17/01/2012 29 1

 • Các sơ đồ phản ứng và điều chế

  Các sơ đồ phản ứng và điều chế

  Các sơ đồ phản ứng và điều chế dành cho các bạn học sinh trung học tham khảo

   23 p pdu 17/01/2012 36 1

 • Các định luật trong hóa học

  Các định luật trong hóa học

  Các định luật trong hóa học dành cho các bạn học sinh trung học tham khảo

   10 p pdu 17/01/2012 25 1

 • Các bài toán ESTE

  Các bài toán ESTE

  Các bài toán ESTE dành cho các bạn học sinh trung học tham khảo

   20 p pdu 17/01/2012 19 1

 • Phản ứng oxi hóa- Khử

  Phản ứng oxi hóa- Khử

  Phản ứng oxi hóa- khử (Oxid hóa - khử) Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó nguyên tử hay ion này nhường điện tử cho nguyên tử hay ion khác. Hay: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự cho, nhận điện tử; Hay: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Thí dụ: Zn + CuSO4 0 Zn → ZnSO4 + Cu +2...

   18 p pdu 17/01/2012 24 0

 • Hiđrocacbon

  Hiđrocacbon

  Hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H). I.2. Công thức tổng quát (CTTQ, Công thức chung) x : số nguyên, dương, khác 0. x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;… y : số nguyên, dương, chẵn, khác 0. y = 2; 4; 6; 8; 10; 12;…. y £ 2x + 2 CxHy (ymax = 2x + 2) y ³ 2 (ymin = 2) nếu x chẵn. y ³ 4 (ymin = 4) nếu x lẻ, mạch hở. x £ 4 :...

   14 p pdu 17/01/2012 21 0

 • CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

  CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

  Đối với mỗi mạch của gen : - Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau . A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = 2 N - Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ...

   10 p pdu 17/01/2012 27 0

 • Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Như đã biết, protein là những phần chức năng của cơ thể, sự hình thành chức năng mới dựa trên cơ sở thành phần cấu trúc của protein, hay nói cách khác giữa chức năng và thành phần cấu trúc trong protein có liên hệ mật thiết với nhau. Từ đó sự nghiên cứu cấu trúc protein có thể dựa trên các quan điểm: nghiên cứu thành phần cấu trúc hoặc dựa...

   23 p pdu 17/01/2012 34 0

 • CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  Để sống và phát triển, cơ thể sinh vật phải thường xuyên trao đổi chất và trao đổi năng lượng với môi trường bên ngoài. Các quá trình này tiến hành được là nhờ các phản ứng hóa sinh xẩy ra trong cơ thể theo quy luật có tổ chức và có liên quan chặt chẽ với nhau.

   29 p pdu 17/01/2012 31 0

 • Thí nghiệm vi sinh vật học

  Thí nghiệm vi sinh vật học

  Các chất dinh dưỡng là những hợp chất tham gia vào quá trình trao đổi chất nội bào. - Môi trường dinh dưỡng là hỗn hợp gồm các chất dinh dưỡng và các chất có nhiệm vụ duy trì thế oxi hoá khử, áp suất thẩm thấu của tế bào và sự ổn định độ pH của môi trường. - Yêu cầu của môi trường dinh dưỡng: Có đủ các chất dinh dưỡng cần...

   73 p pdu 17/01/2012 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số