• Thiết kế hệ PLC - Phần I ( http://thisisplc.blogspot.com)

  Thiết kế hệ PLC - Phần I ( http://thisisplc.blogspot.com)

  Giới thiệu chung về điều khiển logic và thiết bị PLC

   94 p pdu 17/01/2012 17 0

 • Bài thực tập chuyên đề: Thử nghiệm lập trình cho bộ điều khiển khả lập trình (PLC)

  Bài thực tập chuyên đề: Thử nghiệm lập trình cho bộ điều khiển khả lập trình (PLC)

  Các bộ điều khiển khả lập trình (PLC) hiện nay đã được ứng dụng khá rộng rãi: trong sản xuất, trong nghiên cứu khoa học để tự động hóa nhiều quá trình.

   15 p pdu 17/01/2012 47 2

 • ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC

  ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC

  Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Điều khiển & Tự động hoá

   142 p pdu 17/01/2012 22 0

 • MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH

  MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH

  MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH

   51 p pdu 17/01/2012 46 1

 • Vi điều khiển PIC

  Vi điều khiển PIC

  PIC16F84 là dòng PIC phổ biến nhất được khuyến khích cho những người mới học. Tuy nhiên, gần đây, dòng PIC16F628A ra đời, giá thấp hơn, nhiều chức năng hơn, và thực sự là dòng PIC Flash. Nó được hầu hết các chuyên gia khuyên dùng để bắt đầu thực hành về PIC. Hầu hết các tutorial mới đều bắt đầu chọn PIC16F628A. Tuy nhiên, hiện nay dòng PIC16F88...

   28 p pdu 17/01/2012 26 0

 • Vài điểm về vi điều khiển

  Vài điểm về vi điều khiển

  Có thể nói, hiện nay vi điều khiển đã rất phổ biến ở Việt Nam, và được ứng dụng rất nhiều. Những sinh viên ngành Điện, Điện Tử, Cơ Điện Tử, Tin Học, Viễn Thông... hầu như ai cũng biết cách để làm việc với vi điều khiển. Tuy nhiên, để viết một bài viết tổng quát về vi điều khiển và việc lập trình cho vi điều khiển, quả thật là...

   14 p pdu 17/01/2012 22 0

 • BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

  BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

  Bê tông đầm lăn là loại bê tông sử dụng các nguyên vật liệu tương tự như bê tông thường. Khác với bê tông thường được đầm chặt bằng thiết bị rung đưa vào trong lòng khối đổ, bê tông đầm lăn được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài. Loại bê tông này thích hợp cho các công trình bê tông khối tích lớn, hình dáng không phức tạp...

   8 p pdu 17/01/2012 27 1

 • Giới thiệu về thiết bị điều khiển khả trình PLC

  Giới thiệu về thiết bị điều khiển khả trình PLC

  Trong công nghiệp sản xuất, để điều khiển một dây chuyền, một thiết bị máy móc công nghiệp... người ta thực hiện kết nối các linh kiện điều khiển rời.

   55 p pdu 17/01/2012 20 1

 • CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI

  CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI

  Tài liệu tham khảo một số câu hỏi,đáp án và hướng dẫn giải môn Xử lý tín hiệu số được soạn theo từng chương, với những bài tập từ dễ tới khó.

   52 p pdu 17/01/2012 25 0

 • Móng cọc- tiêu chuẩn thiết kế

  Móng cọc- tiêu chuẩn thiết kế

  Tiªu chun thit k mng cc ®|ỵc ¸p dơng cho c¸c c«ng tr×nh thuc lnh vc x©y dng d©n dơng vμ c«ng nghiƯp, giao th«ng, thủ lỵi vμ c¸c ngμnh c liªn quan kh¸c. Nh÷ng c«ng tr×nh c yªu cÇu ®Ỉc biƯt mμ ch|a ®Ị cp ®n trong tiªu chun nμy s ®|ỵc thit k theo tiªu chun riªng hoỈc do k s| t| vn ®Ị nghÞ víi s chp thun cđa chđ c«ng tr×nh.

   66 p pdu 17/01/2012 15 0

 • Giáo trình vật lý kiến trúc_ Phần 3

  Giáo trình vật lý kiến trúc_ Phần 3

  Tài liệu tham khảo môn Giáo trình vật lý kiến trúc_ Phần " Chiếu sáng kiến trúc" của Nguyễn Đình Huấn, dành cho các bạn đang theo học ngành Kiến trúc.

   27 p pdu 17/01/2012 45 0

 • Giáo trình vật lý kiến trúc_ Phần 2

  Giáo trình vật lý kiến trúc_ Phần 2

  Tài liệu tham khảo môn Giáo trình vật lý kiến trúc_ Phần " Âm học kiến thức" của Nguyễn Đình Huấn, dành cho các bạn đang theo học ngành Kiến trúc.

   28 p pdu 17/01/2012 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số