• Đạo hàm

  Đạo hàm

  Công thức đạo hàm và tích phân

   9 p pdu 17/01/2012 21 0

 • Bài Tập Giải Tích Tổ Hợp

  Bài Tập Giải Tích Tổ Hợp

  Bài 1: Cho 2 đường thẳng song song (d1) và (d2).Trên d1 có 17 điểm phân biệt ,d2 có 20 điểm phân biệt .Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong 37 điểm trên.

   8 p pdu 17/01/2012 19 0

 • Bài tập về không gian vecto Euclide

  Bài tập về không gian vecto Euclide

  Đại số cơ bản - Ôn thi thạc sỹ toán học - Bài tập về không gian vecto Euclide

   8 p pdu 17/01/2012 28 0

 • Hàm số thực theo một biến số thực

  Hàm số thực theo một biến số thực

  Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn giải tích cơ bản - Hàm số thực theo một biến số thực

   9 p pdu 17/01/2012 35 0

 • Hỗ trợ giải bài tập đại số

  Hỗ trợ giải bài tập đại số

  Trong quá trình học tập của mình, học sinh không chỉ lên lớp nghe giảng bài mà con fphair thực hành làm bài tập ở nàh. Đối với những môn học như Toán, Lý, Hóa, Anh văn, ... trong lúc làm bài tập ở nhà học sinh có thể đọc các sách tham khảo để tìm lời giản những lúc cần thiết hay tập làm thêm những bài nâng cao trong đó. Tất cả các loại sách tham...

   51 p pdu 17/01/2012 39 0

 • ĐA THỨC

  ĐA THỨC

  Kiến thức: Học sinh nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ. +Kỹ năng: HS biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức. +Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi tính toán.

   7 p pdu 17/01/2012 12 0

 • ĐA THỨC MỘT BIẾN

  ĐA THỨC MỘT BIẾN

  Kiến thức: HS biết khái niệm đa thức một biến. +Kỹ năng: Biết sắp xếp các hạng tử của một biến theo lũy thừa tăng hay giảm. Biết tìm bậc, hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức 1 biến. +Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc.

   7 p pdu 17/01/2012 10 0

 • CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

  CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

  Kiến thức: HS biết cộng trừ đa thức theo 2 cách: Hàng dọc và hàng ngang. +Kĩ năng: HS được rèn luyện các kỹ năng cộng, trừ đa thức 1 biến, bỏ ngoặc, thu gọn, sắp xếp theo một thứ tự. +Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi vẽ hình, tính toán.

   7 p pdu 17/01/2012 11 0

 • NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

  NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

  Kiến thức: HS biết được khái niệm về nghiệm của đa thức một biến. +Kĩ năng: Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất. +Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc.

   7 p pdu 17/01/2012 12 0

 • ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

  ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

  Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0). Chỉ ra được hệ số tỉ lệ khi biết công thức. -Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết hai giá trị tương ứng của hai đại lượng. -Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận: y1 y2 y x   a; 1  1 x1 x 2 y2 x 2 +Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ...

   7 p pdu 17/01/2012 24 0

 • MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

  MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

  HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia theo tỉ lệ. +Giải một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận. +Có ý thức vận dụng vào các bài toán thực tế.

   7 p pdu 17/01/2012 52 1

 • MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

  MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

  Kiến thức: HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch. +Kỹ năng: Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch. +Thái độ: Có ý thức vận dụng vào việc giải các bài toán thực tế.

   7 p pdu 17/01/2012 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số