• Destination Marketing Part 2

  Destination Marketing Part 2

  Bán định hướng này xảy ra khi công nghệ tiến bộ cho phép sản xuất hàng loạt, dẫn đến cạnh tranh gia tăng, giá thấp hơn và cung cấp một vượt quá nhu cầu.

   43 p pdu 17/01/2012 23 0

 • Destination Marketing Part 1

  Destination Marketing Part 1

  Tất cả các quyền.Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống thu hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, hay nói cách khác, mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản. Nghe Đọc ngữ âm Xếp hạng bản dịch

   43 p pdu 17/01/2012 29 0

 • Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Part 10

  Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Part 10

  Làm giàu không chính đáng và phá sản Hệ thống pháp luật sẽ không cho phép một tuyên bố làm giàu để chiếm ưu thế hơn các quyền của người mua chân chính cho giá trị từ enrichmentdebtor nhưng đôi khi có thể cho phép một tuyên bố làm giàu để chiếm ưu thế hơn chủ nợ-con nợ làm giàu về phá sản của mình.

   73 p pdu 17/01/2012 16 0

 • Bài tập tiếng anh

  Bài tập tiếng anh

  Test 129 Conditional sentences 1. If you need to buy a car, you will ask the bank for a personal loan. (In)If you are in need of buying a car, … 2. If it had not been for money form his aunt’s inheritance, he would not have been able to buy this

   7 p pdu 17/01/2012 19 3

 • Kinh tế dài hạn

  Kinh tế dài hạn

  Các nhà quản trị, người sở hữu và người trong nội bộ doanh nghiệp, những người ngoài doanh nghiệp là những người có thể dùng thông tin kế toán. Hệ thống kế toán phải cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như cho những người ngoài doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

   8 p pdu 17/01/2012 16 0

 • Ôn tập ngữ pháp tiêng Anh

  Ôn tập ngữ pháp tiêng Anh

  Tài liệu cung cấp kiến thức giúp cho bạn ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được hiệu quả hơn.

   129 p pdu 17/01/2012 15 1

 • Tiếng anh thường dùng trong hàng hải

  Tiếng anh thường dùng trong hàng hải

  Tài liệu tham khảo Từ vựng tiếng anh chuyên dùng trong ngành hàng hải.

   25 p pdu 17/01/2012 19 0

 • Meeting new people

  Meeting new people

  You work for SmartPhones. You are at the SmartPhones office party, and you are meeting lots of people who work for the same company.

   41 p pdu 17/01/2012 20 0

 • How to Learn Any Language

  How to Learn Any Language

  I want to thank my editor, Bruce Shostak, without whose skill and patience much of this book would have been intelligible only to others who’ve had a blinding passion for foreign languages since 1944. I further thank my publisher, Steven Schragis, for venturing into publishing territory heretofore officially listed as “uninteresting”.

   109 p pdu 17/01/2012 24 2

 • iPhone User Guide

  iPhone User Guide

  Before you can use any of iPhone’s features, you must activate iPhone by signing up for a service plan with the iPhone service carrier in your area and registering iPhone with the network. If you already have a wireless account with the carrier, you may be able to upgrade your account to work with iPhone, or keep using your old phone and add a new line for iPhone. (Some accounts may not be upgradable.) You may also be able to transfer...

   130 p pdu 17/01/2012 11 0

 • Funny Wedding Photos

  Funny Wedding Photos

  It’s Monday so it’s time for, yet another addition of…Weddings.sc Funny Wedding Photos. Enjoy.

   83 p pdu 17/01/2012 6 0

 • PHƯƠNG PHÁP TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

  PHƯƠNG PHÁP TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

  Trong lý thuyết xây dựng chương trình, các nhà nghiên cứu đề cập đến ít nhất 05 đơn vị thành tố hình thành hệ thống chương trình: (1) Nghiên cứu nhu cầu (cá nhân và xã hội), (2) Xác lập mục đích và mục tiêu (3) Lựa chọn và sắp xếp nội dung giảng dạy và học tập (4) Tìm kiếm phương pháp thực hiện (mục đích, mục tiêu và nội dung chương...

   8 p pdu 17/01/2012 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số