• Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp...

   61 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 4 Tư pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật đại cương, trong chương học này có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 Khái niệm về tư pháp quốc tế, phần 2 chủ thể của tư pháp quốc tế, phần 3 xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, phần 4 việc áp dụng luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế.

   23 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về pháp luật dân sự (dân luật) quan hệ dân luật, chủ thể của dân luật, đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự do hành vi...

   79 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 6 Kế toán hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này mời các bạn cùng tìm hiểu về: Kế toán vật liệu, dụng cụ và kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   11 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - GV. Đặng Văn Cường

  Tài sản cố định là cơ sở vật chất cần thiết để đảm bảo cho các đơn vị hành chính sự nghiệp được hoạt động bình thường, liên tục như văn phòng làm việc, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển... Để nắm rõ hơn kiến thức và đi sâu vào tìm hiểu mời các bạn cùng tham khảo chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế...

   56 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 6 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học kiến thức sau: Những qui định chung về báo cáo tài chính, danh mục báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính.

   14 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 2 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương này mời các bạn cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức sau: Nguồn hình thành, tiếp nhận, tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí.

   23 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 3 Kế toán tiền lương thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu kiến thức về: Tiền lương và các khoản phải nộp theo lương, kế toán tiền lương, kế toán trích lập và sử dụng các quỹ.

   26 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 1 Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này nội dung trình bày kiến thức sau: Giới thiệu đơn vị hành chính sự nghiệp, vai trò đơn vị hành chính sự nghiệp, nhiệm vụ và nội dung công tác tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán, hệ thống tài...

   24 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy: Chương 1 - Ngô Lê Thông

  Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy: Chương 1 - Ngô Lê Thông

  Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy chương 2: Khái niệm chung về hàn thép trình bày cách phân loại thép dùng cho chế tạo kết cấu hàn, tính chất hàn của thép, nứt và độ lành lặn của thép của liên kết hàn thép, tiêu chí lực chọn công nghệ và chế độ nhiệt cho hàn thép. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   24 p pdu 28/06/2017 2 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy: Chương 2 - Ngô Lê Thông

  Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy: Chương 2 - Ngô Lê Thông

  Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp thuộc bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy trình bày về thành phần tính chất kim loại cơ bản, sự hình thành mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt, công nghệ hàn thép hợp kim vi lượng, công nghệ hàn thép cacbon trung bình và thép cacbon cao. Mời các bạn tham khảo.

   20 p pdu 28/06/2017 2 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy: Chương 3 - Ngô Lê Thông

  Bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy: Chương 3 - Ngô Lê Thông

  Nhằm giúp thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình học tập và làm việc. Dưới đây là bài giảng Công nghệ hàn nóng chảy chương 3: Công nghệ hàn thép hợp kim thấp trình bày nội dung về đặc điểm và tính hàn của thép hợp kim thấp, công nghệ hàn thép hợp kim thấp tôi và ram, công nghệ hàn thép hợp kim thấp chịu nhiệt,...

   43 p pdu 28/06/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số