• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Phần 1 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về giao diện đồ họa và lập trình giao diện đồ họa, tạo 1 ứng dụng với giao diện đồ họa, các lớp vật chứa, các thành phần giao diện Swing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p pdu 31/03/2018 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" trình bày các nội dung: Xếp bố cục, xử lý sự kiện, trình đơn, thanh công cụ, mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p pdu 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" trình bày tổng quan mạch số, những đặc điểm của Số (digital features), qui trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chíp Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p pdu 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p pdu 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic" trình bày các nội dung: Tổng quan; cổng logic AND, OR, NOT; cổng logic NAND, NOR; cổng logic XOR, XNOR; thiết kế mạch số từ biểu thức logic; xác định biểu thức logic của một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic" trình bày các nội dung: Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số, đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p pdu 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" trình bày các phương pháp rút gọn bìa Karnaugh, bìa Karnaugh 2 biến, bìa Karnaugh 3 biến, bìa Karnaugh 4 biến, bìa Karnaugh 5 biến, biểu thức mang giá trị tùy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p pdu 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan bìa Karnaugh, các dạng biểu diễn biểu thức logic, thiết kế một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p pdu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Ôn tập - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Ôn tập - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Ôn tập trình bày những nội dung cơ bản nhất của các chương trước. Bài giảng giúp các bạn sinh viên ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p pdu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Các mạch khác" trình bày các nội dung: Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hóa (Encoder), mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p pdu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Các mạch khác" phần tiếp theo trình bày các nội dung: Thiết kế mạch logic sử dụng Mux, mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p pdu 31/03/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số