• Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 do Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế) biên soạn gồm 4 chương, cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp,...

   193 p pdu 13/07/2018 16 1

 • Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Tài liệu gồm các chương: Tổng quan về kế toán máy; Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán; Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp; Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   70 p pdu 13/07/2018 13 1

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ thống kê

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ thống kê

  Tài liệu gồm các chương chính: Nhập môn thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê, lượng hóa hiện tượng kinh tế xã hội, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, phương pháp chỉ số, điều tra chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   171 p pdu 13/07/2018 13 1

 • Kế toán tài chính 1 - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Kế toán tài chính 1 - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Kế toán tài chính 1 của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trình bày các vấn đề về kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phái thu và ứng trước, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn, kế toán tiến lương và các khoản trích theo lương, kế oán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...

   199 p pdu 13/07/2018 17 1

 • Giáo trình Tổng quan về Hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổng quan về Hạch toán kế toán

  Tài liệu gồm có các chương: Chương I. Bản chất của hạch toán kế toán; Chương II. Phương pháp chứng từ kế toán; Chương III. Phương pháp tài khoản kế toán; Chương IV. Phương pháp tính giá và kế toán các; Chương V. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Chương VI. Sổ kế toán và hình thức kê toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   42 p pdu 13/07/2018 15 1

 • Giáo trình Điều khiển máy điện

  Giáo trình Điều khiển máy điện

  Giáo trình Điều khiển máy điện gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Đặc điểm của truyền động điện trong máy cắt kim loại, hệ thống điều chỉnh vận tốc của truyền động điện, xác định công suất truyền động điện, khí cụ điện, các mạch cơ bản của hệ thống điều khiển truyền động điện, bộ điều khiển lập trình (PLC)....

   142 p pdu 13/07/2018 25 1

 • Giáo trình Lý thuyết Cung cấp điện 1

  Giáo trình Lý thuyết Cung cấp điện 1

  Giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chính như: Những vấn đề chuing về cung cấp điện, xác định nhu cầu điện năng, chọn phương án cung cấp điện, nguồn dự phòng, chống sét và nối đất, kỹ thuật chiếu sáng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p pdu 13/07/2018 19 1

 • Giáo trình Thiết kế mạch điện tử OrCAD - Đặng Quang Minh

  Giáo trình Thiết kế mạch điện tử OrCAD - Đặng Quang Minh

  Giáo trình Thiết kế mạch điện tử Orcad - Đặng Quang Minh, sử dụng cho hệ Trung cấp giúp chúng ta hiểu rõ hơn phần mềm OrCAD và thực hiện được công việc vô cùng phức tạp, lý thú trong một thời gian thật ngắn.

   175 p pdu 13/07/2018 21 1

 • Giáo trình Khí cụ điện

  Giáo trình Khí cụ điện

  Giáo trình gồm các chương: Lý thuyết cơ sở khí cụ điện, khí cụ điện điều khiển bằng tay, nam châm điện, rơle điều khiển và bảo vệ, khí cụ điện ở điện áp cao (>1000V), lắp đặt vận hành bảo dưỡng kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   83 p pdu 13/07/2018 28 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần giao diện, hệ thống trục tọa độ, sự kiện hành động, hành động của trò chơi,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   34 p pdu 13/07/2018 23 0

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Player, vòng đời Player, các trạng thái của Player, phương thức của giao diện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p pdu 13/07/2018 21 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về J2ME, kiến trúc của J2ME, môi trường phát triển J2ME, thành phần giao diện, thành phần Form,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   26 p pdu 13/07/2018 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số