• Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 1 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 1 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung Bài giảng Tin học nâng cao Chương 1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản như thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   44 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 2 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 2 - GV.Trần Thanh San

  Trong chương 2 Thiết kế bảng (Table) của bài giảng Tin học nâng cao nhằm trình bày về bảng, trường, bản ghi, khóa, tạo cấu trúc bảng, chỉnh sửa cấu trúc của bảng, thiết lập thuộc tính lookup, thiết lập quan hệ và các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

   90 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 3 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 3 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao Chương 3 Biểu thức và phép toán, hàm thường dùng trình bày các phép toán. Biểu thức (trong Access biểu thức bao hàm luôn công thức (formula)) là dãy các ký tự bao gồm các thành phần như sau định danh, toán tử, hàm, hằng số.

   36 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 4 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 4 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access) Chương 4 Query nhằm trình bày các loại truy vấn, giới thiệu về Query. Có rất nhiều dạng yêu cầu xử lý dữ liệu, Query sẽ giải quyết những yêu cầu đó của người sử dụng, có 7 loại Query.

   76 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 5 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 5 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung chính của chương 5 Forms trong bài giảng Tin học nâng cao nhằm trình bày về khái niệm form, cách tạo form trong Access, sử dụng form wizard, các bước sử dụng form wizard. Bài giảng hữu ích cho sinh viên muốn tìm hiểu Access nâng cao.

   56 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung cảu chương 6 Report trong bài giảng Tin học nâng cao tập trung vào các khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Report dùng để trình bày thông tin theo nhiều định dạng khác nhau, có thể vừa thể hiện dữ liệu chi tiết vừa thể hiện số liệu thống kê.

   58 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 7 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 7 - GV.Trần Thanh San

  Chương 7 Macro trong bài giảng Tin học nâng cao nêu một macro là một tập hợp của một hoặc nhiều hành động thực hiện chính xác theo một trình tự từ trên xuống để phục vụ các yêu cầu thao tác trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Một macro giúp ta thực hiện các công việc hàng ngày bằng cách tự động hóa chúng.

   43 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 1 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 1 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 2 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 2 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc, kế toán tiền đang chuyển, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   59 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 3: Kế toán vật liệu và dụng cụ" với cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nguyên vật liệu; kế toán công cụ, dụng cụ; kế toán sản phẩm, hàng hóa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   46 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 4 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 4 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng " Kế toán nhà nước - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" trình bày các nội dung: Đặc điểm kế toán tài sản cố định (Khái niệm, nhiệm vụ kế toán TSCĐ, phân loại TSCĐ, xác định nguyên giá TSCĐ, khấu hao TSCĐ), phương pháp hạch toán tài sản cố định (Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản sử dụng, kế toán TSCĐ, kế toán hao...

   74 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 5 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 5 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán" cung cấp các kiến thức về khái niệm, nguyên tắc hạch toán đối với các khoản thanh toán và kỹ năng phương pháp hạch toán về các khoản phải thu, tạm ứng, cho vay, kinh phí cấp cho đơn vị cấp dưới, nợ phải trả, các khoản phải nộp Nhà nước. Mời các bạn cùng...

   80 p pdu 30/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số