• Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Đánh giá độ phức tạp thuật toán - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Đánh giá độ phức tạp thuật toán - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng này sẽ đi sâu vào phần Đánh giá độ phức tạp thuật toán, cụ thể là: phân tích trực tiếp các đoạn mã, phân tích đoạn mã có lời gọi chương trình con và đánh giá dựa trên thực nghiệm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chia để trị (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chia để trị (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng gồm các bài tập áp dụng Chia để trị có hướng dẫn chi tiết phương pháp làm nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về thuật toán này. Tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Backtracking Method - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Backtracking Method - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng gồm các bài tập minh họa cho phương pháp Quay lui: bài toán 8 hậu, bài toán ngựa đi tuần và trò chơi Sudoku. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin để các bạn bổ trợ thêm kiến thức lập trình của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Generating Method - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Generating Method - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng gồm các bài tập minh họa về phương pháp sinh và thuật toán quay lui, cụ thể là các bài toán: bài toán chuỗi 3 ký tự, bài toán liệt kê tập con của tập N phần tử, bài toán tập con K phần tử và bài toán hoán vị tập N phần tử. Đây là các bài toán thường gặp trong môn Phân tích thiết kế thuật giải, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng...

   13 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Dynamic Programming (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Dynamic Programming (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng gồm các bài tập minh họa cho phương pháp Qui hoạch động: bài toán tìm xâu con chung dài nhất, đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd và bài toán cây nhị phân tìm kiếm tối ưu. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Backtracking Method (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Backtracking Method (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng gồm các bài tập minh họa cho phương pháp Quay lui: bài toán liệt kê các hoán vị, bài toán liệt kê dãy nhị phân độ dài N và bài toán duyệt đồ thị. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin để các bạn bổ trợ thêm kiến thức lập trình của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Dynamic Programming - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Dynamic Programming - GV. Hà Đại Dương

  Qui hoạch động là một kĩ thuật thiết kế thuật toán theo kiểu chia bài toán lớn thành các bài toán con, sử dụng lời giải của các bài toán con để tìm lời giải cho bài toán ban đầu. Để biết rõ hơn về phương pháp qui hoạch động, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   20 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Branch and Bound - GV. Hà Đại Dương

  Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Branch and Bound - GV. Hà Đại Dương

  Phương pháp quay lui, vét cạn có thể giải các bài toán tối ưu, bằng cách lựa chọn phương pháp tối ưu trong tất cả các lời giải tìm được. Nhưng nhiều bài toán không gian các lời giải là quá lớn, nên áp dụng phương pháp quay lui khó đảm bảo về thời gian cũng như kỹ thuật. Cho nên ta cần phải cải tiến thuật toán quay lui để hạn chế bớt việc...

   14 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Phần 1 bài giảng Nhập môn công nghệ học phầm mềm giới thiệu các định nghĩa chung về phần mềm, cấu trúc của phần mềm, các đặc tính chung của phần mềm và thế nào là phần mềm tốt.

   115 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 5

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 5

  Phần 5 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mềm gồm có 2 nội dung chính là phương pháp kiểm thử phần mềm và phương pháp bảo trì phần mềm. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 2

  Phần 2 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mềm giới thiệu tổng quan về dự án và quản lý dự án, các thuộc tính đặc trưng của dự án, các bước lập kế hoạch tổ chức dự án và các yếu tố thành công của một dự án IT.

   114 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

  Phần 4 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mêm gồm 3 nội dung chính là phương pháp thiết kế hệ thống, kỹ thuật thiết kế chương trinh và kỹ thuật lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p pdu 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số